• Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID från engelskans Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs) är en grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkan. (wikipedia.org)
 • Tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID. (evolan.se)
 • Däremot kan den som har ont få hjälp med smärtstillande och inflammationshämmande medel - så kallade NSAID:s. (psoriasis.se)
 • Om problemen förvärras och NSAID:s inte hjälper kan antireumatiska medel sättas in. (psoriasis.se)
 • Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID, icke steroida antiinflammatoriska, antireumatiska läkemedel. (dinamediciner.se)
 • Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID). (prednisolon.se)
 • Ipren kan, som många antiinflammatoriska medel (s k NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som önskar bli gravida. (apotek365.se)
 • NSAID står för 'Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug' på engelska, eller icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel på svenska. (tadis.se)
 • Om du blir opererad i narkos eller med lugnande medel (sedering) ska du inte köra bil det första dygnet efter operationen. (aleris.se)
 • 3 M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar Diagnosen primär osteoporos skall säkerställas, innan man överväger läkemedelsbehandling. (docplayer.se)
 • Regelbundet och långvarigt bruk av tarmirriterande medel kan leda till försämring av den normala tarmfunktionen och därmed beroende av laxermedel. (seniormedicin.se)
 • 2 M03 Muskelavslappande medel Centralt verkande Gruppen omfattar olika substanser, ensamma eller i kombination med analgetika. (docplayer.se)
 • Som urindrivande medel. (pimpinella.org)
 • Medel som påverkar det system som styr blodtryck och saltbalans, renin-angiotensinsystemet, vissa urindrivande medel. (dinamediciner.se)
 • ACE-hämmare/ARB och betareceptorblockerande medel, av alla med hjärtsvikt. (seniormedicin.se)
 • Dessa läkemedel ingår i en grupp som kallas LARM (långverkande antireumatiska medel) eller DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) på engelska [ 4 ] och används under pågående ledinflammation och lindrar symptomen genom att minska inflammationen. (wikipedia.org)
 • Glukosamin Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel. (apoteket.se)
 • Dessa medel bromsar upp immunsystemet, varpå de också är förenade med vissa bieffekter. (psoriasis.se)
 • vanligen används potenta antireumatiska läkemedel som DMARD (disease modifying antirheumatic drugs) eller biologiska medel som TNFa-hämmare. (lakartidningen.se)
 • Dessa kan vara antingen sjukdomsmodifierande medel, DMARD (disease modifying antirheumatic drugs), eller biologiska medel, som hämmar specifika proinflammatoriska molekyler. (lakartidningen.se)
 • Denna utveckling startade för över 50 år sedan genom upptäckten av kortison och dess effekter, men det har tagit 50 år till dess att behandling med detta medel vid reumatoid artrit blivit evidensbaserad. (lakartidningen.se)
 • biologiska läkemedel, som är det senaste tillskottet vid behandling av ledgångsreumatism och kan hjälpa om du inte får tillräcklig effekt av antireumatiska läkemedel. (1177.se)
 • De flesta av dina dagliga läkemedel kan du ta som vanligt inför din operation, undantaget är bland annat blodförtunnande, diabetesläkemedel och vissa antireumatiska läkemedel. (aleris.se)
 • Till gruppen centralt verkande medel hör även Baklofen på indikationen neurologiskt betingad spasticitet. (docplayer.se)
 • Dessa medel syftar till att lindra inflammation och värk i och runt lederna samt minska stelheten. (netdoktor.se)
 • kaliumpreparat, av alla som får behandling med medel som motverkar kaliumförluster (preparat som innehåller kalium, amilorid eller spironolakton) om inte särskilda skäl föreligger (intolerans mot spironolakton/amilorid). (seniormedicin.se)
 • Urindrivande och blodtryckssänkande medel med indikationerna hypertoni, ödem i samband med hjärtinsufficiens eller ödem av annan genes. (evolan.se)
 • Medel vid erektil dysfunktion och har sildenafil som verksam substans. (evolan.se)
 • Inflammationsdämpande medel: är användbara vid led och muskelsmärtor, exempel Diklofenak, Ibumetin. (sahlgrenska.se)