• du tar antidepressiva medel eller antipsykosmedel, se avsnittet Andra läkemedel och Abstral. (apoteket.se)
  • antipsykosmedel (quetiapin), och då till personer med vanföreställningar och hallucinationer vid måttlig-svår Lewybodydemens och Parkinsondemens. (janusinfo.se)
  • antipsykosmedel (quetiapin), och då till personer med vanföreställningar och hallucinationer vid måttlig-svår Lewybodydemens och Parkinsondemens. (janusinfo.se)
  • Däremot behandlas dessa grupper i högre grad med antipsykosmedel. (socialstyrelsen.se)
  • En förutsättning då en person behandlas med bensodiazepiner eller antipsykosmedel är att hälso- och sjukvården planerar för en kort behandlingstid och utvärderar effekten och eventuella biverkningar inom två veckor. (janusinfo.se)
  • Andelen dementa på äldreboenden som behandlas med antipsykosmedel har ökat från 11 till 13 procent. (ulflonnberg.com)
  • VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen Olanzapin är ett antipsykosmedel. (docplayer.se)
  • Det h r r resultatet i en stor studie om "behandlingen" av barn med antipsykosmedel som just publicerats i amerikanska L kartidningen (JAMA). (kmrsverige.nu)