• På det följde både antikroppar mot DNA, nukleära antigen och kardiolipinantikroppar . (wikipedia.org)
 • PCNA(proliferating cell nuclear antigen)-antikroppar finns hos (regionhalland.se)
 • Utredning: Antikroppar mot thyreoperoxidas, mikrosomalt antigen, thyreoglobulin samt eventuellt ultraljudsundersökning av sköldkörteln. (tf.nu)
 • ANA (IgG) (antinukleära antikroppar) är positiva vid bland annat autoimmun hepatit. (viss.nu)
 • Analys för förekomst av antinukleära antikroppar kan identifiera en infektion eller en autoimmun sjukdom och sålunda hjälper diagnostisera systemisk lupus, 635mg, 375mg amoclavs. (apotekvarerpanettet.life)
 • Analysen inkluderar ytterligare ett flertal antikroppar som oftast inte har någon avgörande betydelse. (viss.nu)
 • ANA (anti-nukleära antikroppar) kan förekomma vid autoimmuna reumatiska sjukdomar såsom SLE, systemisk skleros (SSc), Sjögrens syndrom (SS), bindvävsreumatiska overlap-syndrom (MCTD), polymyosit, blodkärlsinflammationer (vaskuliter) och reumatoidartrit (RA), liksom vid kroniskt aktiv hepatit och vissa läkemedelsreaktioner. (sahlgrenska.se)
 • För patienter med misstänkt obehandlade, flera inspektioner antinukleära antikroppar, om resultatet var negativt, bör överväga andra möjliga sjukdomar. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Dessa inkluderar: Nailfold Capillaroscopy - studiet av kapillärer i mikroskop, antinukleära antikroppstest (ANA), som avgör om kroppen producerar antikroppar som förknippas med bindväv eller autoimmuna sjukdomar, och sänkningsreaktion, ett diagnostiskt test för inflammation. (blogspot.com)
 • Vid cytoplasmatisk färgning som inger misstanke om förekomst av anti-mitokondrie antikroppar (AMA) eller möjliga antisyntetas-antikroppar kommenteras detta som ett bifynd. (sahlgrenska.se)
 • Sänka (SR) och ANA (Antinukleära antikroppar) vid misstanke om bindvävssjukdom. (doktorn.com)
 • I blodet hos patienter med hjärtsjukdomar har läkarna också hittat förhöjda nivåer av en markör för autoimmunitet, så kallade antinukleära antikroppar (ANA). (blogspot.com)
 • Ibland attackerar sjukdomen även det centrala nervsystemet och antikroppar passerar blod-hjärnbarriären . (wikipedia.org)
 • Antikroppar mot receptormolekyler för endotelin och på endotelceller anses ha betydelse för att sjukdomen utvecklas, genom sin förmåga att åstadkomma sönderfall av dessa celler. (socialstyrelsen.se)
 • Döda hudceller på grund av solljuset framför allt uvstrålningen triggar immunförsvaret och skapar antikroppar som i sin tur sätter sig på kroppseget material vilket leder till inflammationer i kroppen. (wikipedia.org)
 • Det innebär att man har antikroppar mot ett viktigt ämne i kroppen som heter kardiolipin. (reumatikerforbundet.org)
 • Utredning: Borrelia-antikroppar i blod samt eventuellt i ryggmärgsvätskan. (tf.nu)