• Antimalariamedel: Klorokinfosfat, Plaquenil. (sahlgrenska.se)
  • Specifika antireumatiska medel Till specifika antireumatiska medel hör kinolinderivat (antimalariamedel Klorokinfosfat och Plaquenil), sulfasalazin, guld, metotrexat och andra cytostatika, ciklosporin A, leflunomid (Arava) samt perorala steroider. (docplayer.se)
  • Behandling mot malaria kommer i formen av till exempel antimalariamedel som Lariam och Malarone eller, som denna sida avser, ett antibiotikum som kallas för Doxycyklin. (treated.com)