• Det innehåller en cannabinoid substans - cannabidiol (CBD), som har antiinflammatoriska och antikonvulsiva effekter . (cannadorra.com)
  • Det har varken sövande, antikonvulsiva eller muskelavslappnande effekter, och få interaktioner med andra läkemedel. (conocidopocas-uh.com)
  • Stämningsstabiliserande läkemedel , som litium och humörstabiliserande antikonvulsiva medel, är kända för att vara effektiva för bipolär sjukdom hos barn och ungdomar. (reoveme.com)
  • Läkemedlet är väl placerat som en regulator av mineralmetabolism på grund av långvarig användning av diuretikum och antikonvulsiva läkemedel. (affordmedicaltechnologies.com)
  • Läkare föreskriver vanligtvis antikonvulsiva (kramplösande) medel i stödjande vård. (stegforhalsa.se)
  • Bristen på förståelse på detta område liknar situationen med många antikonvulsiva läkemedel. (7ketobenefits.com)
  • Externa medel täcker herpes med en skyddande film, vilket inte tillåter viruscellerna att komma in i angränsande hud. (corporaciomedicacatalana.com)
  • Patienter med kronisk hepatit B eller C och som behandlas med en kombination av antiretroviralt medel löper en ökad risk för allvarliga och potentiellt livshotande leverbiverkningar. (rxed.eu)
  • Förändringar i sjukdomsförloppet är endast möjliga med korrekt val av enkelkomponent eller komplexa medel från prostatit. (lakesidemedicalmusings.com)