• Antikodon är den del av tRNA som binder till kodonet på mRNA. (wikipedia.org)
  • I det sista steget, i ribosomen, paras varje kodon i mRNA-molekylen ihop med en viss version av en tRNA -molekyl (antikodon) till vilken det bundits en aminosyre-molekyl av rätt sort. (wikipedia.org)
  • Det finns ofta exakt en aminoacyl-tRNA-syntetas för varje aminosyra, trots att det kan finnas mer än en tRNA, mer än ett antikodon, som hör till samma aminosyra. (wikipedia.org)
  • Identifierandet av tRNA, specificiteten hos aminoacyl-tRNA-synthetas, beror inte endast av antikodon-delen av tRNA. (wikipedia.org)
  • A) 30 B) 40 C) 120 D) 360 Proteinsyntese 4 Hvis mrna har kodonet CAU, er antikodon på trna A) CAT B) GUA C) CAU D) GTA Proteinsyntese 5 Hvor skjer transkripsjon og translasjon i eukaryote celler? (docplayer.me)
  • Schematiskt har transfer-RNA-molekylerna formen av ett kors där det i "toppen" av molekylen ( (α) i bilden) finns en nukleotidsekvens med komplementerande kvävebaser som precis passar till kodonet, denna sekvens kallas för antikodon . (wikipedia.org)