• 15 ml/min, till patienter i dialys, med mekanisk hjärtklaffprotes eller till patienter med befintlig eller tidigare trombos som har fått diagnosen antifosfolipidsyndrom. (eliquis.se)
  • Heparin inducerad trombocytopeni, antifosfolipidsyndrom och förvärvad blödarsjuka. (ki.se)
  • Om förändringar i koagulationssystemet kan påvisas (till exempel antifosfolipidsyndrom eller trombofili) har det blivit vanligare bland förlossningsläkare att rekommendera förebyggande behandling med lågdos acetylsalicylsyra och sprutor med lågmolekylärt heparin fram till cirka vecka 37 av graviditeten. (netdoktor.se)
  • Hos personer med antifosfolipidsyndrom bildas onormala antikroppar som kallas antifosfolipid-antikroppar. (wikipedia.org)
  • Under senare år har forskare blivit medvetna om att förändringar i koagulationssystemet verkar vara av betydelse (antifosfolipidsyndrom och trombofila störningar, bland annat Faktor V Leiden-mutation). (netdoktor.se)
  • Mitt kliniska intresse för komplexa trombossjuka såsom vid Antifosfolipidsyndrom har lett till att jag samordnar multidisciplinära teammöte och involverad i den kliniska forskningen tillsammans med Reumatologerna Elisabet Svenungsson och Aleksandra Antovic. (ki.se)