• Indikation för analys av antifosfolipidantikroppar är misstanke om autoimmuna arteriella och venösa tromboser, utredning av upprepade spontanaborter och trombocytopeni, oförklarlig trombosbenägenhet utan riskfaktorer. (sahlgrenska.se)
  • Genom en sammanvägning av symtom och blodprover som innefattar mätning av antifosfolipidantikroppar. (reumatiker.se)