• antibiotika är också en förut sättning för många andra behandlingar som stora operationer och cancerterapi. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Antibiotika är idag viktiga komponenter i cancerterapi, operationer, transplatationer och neonatalvård. (monemar.se)
  • Cancer beror, bl a enligt dr Issels, i sista hand på självförgiftning och bristande träning av immunförsvaret då vi sällan får klara av våra infektioner på egen hand utan rutinmässigt behandlar dem med antibiotika och febernedsättande medel. (helhetsdoktorn.nu)
  • Det är meningslöst att ta antibiotika, exempelvis peni - räcker det ofta att ge något smärtstil ande och gå till läkaren cillin, om du är förkyld. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Patienter som är immunsupprimerade - exempelvis efter organtransplantation, benmärgstransplantation eller cancerterapi, tycks drabbas särskilt när den anaeroba mikrofloran störs. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Utvecklar ett läkemedel för nötkreatur som ska minska behov av antibiotika i produktionsdjur och därmed inte skapa mer antibiotikaresistens som även drabbar människor och tar cirka en miljon människoliv i världen varje år. (uic.se)
  • I många länder är det tyvärr fortfarande tillåtet att ge antibiotika till djur som tillväxtfrämjande eller i förebyggande syfte och det leder till ökad antibiotikaresistens. (kemivarldenbiotech.se)
  • Enligt WHO används det globalt sett mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. (kemivarldenbiotech.se)
  • f ebruari 2 infektioner bidrar antibiotika blygsamt eller inte alls till en snabbare läkning. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Han bedrev biologisk cancerterapi av mycket hög klass. (helhetsdoktorn.nu)
  • I årets Köttguide från WWF ingår ett nytt, femte kriterium - antibiotika - som kompletterar de fyra tidigare: biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och klimat. (kemivarldenbiotech.se)