• Anti-GBM-antikroppssjukdom, även känd som Goodpastures sjukdom, är en akut autoimmun sjukdom där autoantikroppar riktade mot typ IV-kollagen orsakar akut inflammation i njuren och/eller lungorna. (swedenbio.se)
 • Vi utnyttjar vår patentskyddade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att undersöka imlifidase i ett flertal kliniska fas 2-studier för sällsynta autoimmuna indikationer, inklusive anti-GBM (Goodpastures sjukdom), Guillain-Barrés syndrom och AMR efter transplantation. (hansabiopharma.com)
 • Vid positivt c-ANCA IIF mönster och negativ capture anti-PR3 kan antikroppar mot BPI (bactericidal permeability increasing protein) föreligga. (sahlgrenska.se)
 • Anti-GBM är en sällsynt, autoimmun sjukdom där cirkulerande antikroppar riktas mot ett antigen som ofta finns i det glomerulära basalmembranet (GBM) i njuren. (hansabiopharma.com)
 • Guillain-Barrés syndrom är en akut autoimmun sjukdom där det perifera nervsystemet angrips av immunsystemet och IgG-antikroppar. (hansabiopharma.com)
 • Anti-GBM är en allvarlig njursjukdom där immunsystemet felaktigt utvecklar IgG-antikroppar vilket resulterar i en akut immunattack riktad mot njurarna och hos vissa patienter även riktad mot lungorna. (swedenbio.se)
 • Hansa Medical utvecklar imlifidase som en unik behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter, för vilka transplantationskirurgi är mycket svår eller omöjligt till följd av närvaron av anti-HLA IgG-antikroppar. (swedenbio.se)
 • Data som rapporterats från tre fas II-studier har visat att imlifidase snabbt och kraftigt reducerar anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör transplantation. (swedenbio.se)
 • AMR kan förekomma hos patienter där donatorspecifika anti-HLA antikroppar (DSA) identifierats innan transplantationen eller hos patienter utan DSA vid transplantation men för vilka nya DSA utvecklas efter transplantationen. (politism.se)
 • Patienter med höga nivåer anti-HLA antikroppar är högsensitiserade och sannolikheten att finna en passande donator till en högsensitiserad patient är mycket låg då patienterna ofta bär på DSA mot flertalet möjliga donatorer. (hansamedical.com)
 • HLA-sensitiering är ett stort hinder för njurtransplantation, eftersom höga nivåer av anti-HLA-antikroppar troligtvis kommer att angripa och avsevärt försvaga ett transplanterat organ. (hansabiopharma.com)
 • Det är produktionen av TSH-R-stimulerande antikroppar som karakteriserar Graves sjukdom. (phadia.com)
 • Här saknas både anti-GBM antikroppar och immunkomplexdeponering. (medinsikt.se)
 • Vidare planeras ven genomf randet av ytterligare kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar, s som anti-GBM-sjukdom och Guillain-Barr s syndrom (GBS). (netfonds.se)
 • Imlifidase utvärderas även i en klinisk fas II-studie i den ovanliga autoimmuna sjukdomen anti-GBM sjukdom, och har även potential i en rad ytterligare autoimmuna sjukdomar. (swedenbio.se)
 • Utöver njurtransplantationer arbetar Hansa Biopharma med flertalet indikationer för ovanliga autoimmuna sjukdomar som saknar godkända behandlingsalternativ, bland annat anti-GBM, Guillain-Barrés syndrom och akut antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter transplantation. (hansabiopharma.com)
 • IdeS är ett enzym som specifikt klyver immunoglobulin G. Arbetet är i klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, och företaget arbetar också med möjlig behandling av så kallad anti-GBM-sjukdom ("Anti-Glomerular Basement Membrane Disease") och Guillain-Barrés syndrom. (wikipedia.org)
 • Fortsatt rekrytering av patienter till den pr varledda fas II-studien med IdeS vid anti-GBM sjukdom, en s llsynt och akut autoimmun njursjukdom. (netfonds.se)
 • Ungefär hälften av patienterna med ulcerös colit har p-ANCA IIF mönster medan patienter med Crohns sjukdom har ANCA i lägre frekvens. (sahlgrenska.se)
 • "Vi är övertygade om att imlifidase snabba, effektiva och vältolererade IgG-eliminerande förmåga har potential att hjälpa patienter med anti-GBM" , säger Søren Tulstrup, VD på Hansa Medical AB. (swedenbio.se)
 • Det bekräftar det stora medicinska behovet hos dessa patienter och sporrar oss ytterligare att fortsätta våra kliniska studier med imlifidase i denna förödande sjukdom. (swedenbio.se)
 • Det primära syftet med studien är att utvärdera säkerheten och toleransen för imlifidase hos patienter med svår anti-GBM som tillägg till standardbehandling. (swedenbio.se)
 • ANCA (anti neutrofil cytoplasmatisk antikropp) är en grupp av autoantikroppar med varierande specificitet riktade mot enzymer i granulae hos neutrofila granulocyter. (sahlgrenska.se)
 • Vi är mycket glada över FDAs beviljande av vår ansökan om särläkemedelsstatus för imlifidase som behandling av anti-GBM. (swedenbio.se)
 • I juni 2017 inleddes en öppen prövarinitierad fas II-studie i svår anti-GBM sjukdom med Hansa Medicals läkemedelskandidat imlifidase. (swedenbio.se)
 • Anti-GBM-antikroppssjukdom är en ovanlig sjukdom som årligen drabbar en på miljonen2. (swedenbio.se)
 • Kliniskt uppenbar sjukdom förekommer hos omkring 50 % av patienterna, där det orsakar tillbakadragna ögonlock, tryck på nerver samt med minskande frekvens: drabbar svår oftalmopati mindre än 5 % av patienterna. (phadia.com)
 • Över 90 % av patienterna med Graves sjukdom har tyreoidassocierad oftalmopati. (phadia.com)