• Fenokopior förekommer - d v s sjukdomar som är kliniskt oskiljaktliga från HS, men har annan genetisk orsak. (internetmedicin.se)
  • Många sjukdomar saknar fortfarande specifik genetisk beskrivning. (lakartidningen.se)