• Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. (folkuniversitetet.se)
 • I utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ditt eget intresseområde, bland annat genom den uppskattade verksamhetsförlagda utbildning (praktik) som ingår i programmet, du väljer själv om du vill göra praktik i Sverige eller utomlands. (oru.se)
 • Om du vill bli Auktoriserad Redovisningskonsult efter att du gått enstaka kurser i PUB-utbildningen rekommenderar vi att du validerar din utbildning och praktik. (srfkonsult.se)
 • Vi kan inte godkänna din ansökan om att gå en utbildning hos oss innan du har inkommit med denna blankett för att kunna säkerställa att du som elev har möjlighet att genomföra hela utbildningen. (humanistcentrum.se)
 • Om man till utbildningen vid universitet och högskolor lägger annan eftergymnasial utbildning är den andel av varje ungdoms-generation som i Sverige påbörjar någon form av eftergymnasial utbildning lägre än i jämförbara länder. (riksdagen.se)
 • 3 Särskild utbildning för vuxna Utbildningen vänder sig till vuxna personer med en kognitiv funktionsnedsättning. (docplayer.se)
 • Om du uppfyller samtliga antagningskrav ovan är du behörig och du kan anmäla dig till utbildningen. (cady.se)
 • Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU). (forsvarsmakten.se)
 • Utbildningen Account Manager är en utmärkt utbildning för dig som vill göra karriär inom försäljning. (fei.se)
 • 2. har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav, förutsatt dels att utbildningen inte kan leda fram till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda enligt lagen ( 1993:792 ) om tillstånd att utfärda vissa examina, dels att utbildningen inte står under statlig tillsyn som utövas av Universitetskanslersämbetet. (lagboken.se)
 • 9 § För att en utbildning skall förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt studiestödsförordningen ( 2000:655 ) krävs det utöver vad som sägs i 1 § första stycket 2 och 7 § att utbildningen har ställts under statlig tillsyn och har en omfattning om minst 320 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under minst fyra sammanhängande månader. (lagboken.se)
 • Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med personförsäkring, t ex som skadereglerare, riskbedömare, underwriter eller produktutvecklare, men saknar tidigare medicinsk utbildning. (ifu.se)
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. (yrgo.se)
 • Det är en platsbunden utbildning med ett varierat upplägg med både fysiska träffar och digitalt instuderingsmaterial så att du ska kunna kombinera utbildningen med jobb vid sidan av. (nackademin.se)
 • Här gäller det att göra noggranna jämförelser kring antagningskrav och innehåll i utbildningen. (stromf.se)
 • Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda. (gpsi.se)
 • I en ny rapport till ESO, Uppkopplad utbildning, undersöker Kjell Nyman hur långt svenska lärosäten kommit i arbetet med att digitalisera den högre utbildningen och hur problem och fallgropar kan hanteras för att underlätta arbetet med att ta tillvara. (sverd.se)
 • Du får dessutom en unik utbildning, som tack vare kombinationen av teori och praktiskt arbete, ger dig ett avundsvärt försprång. (rattvik.se)
 • Validering innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning. (malmo.se)
 • Om du utbildar dig till lärare via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskolans åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. (du.se)
 • Det andra året avslutas med kursen Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och självständigt arbete. (oru.se)
 • Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa, är fullgjorda kursfordringar om minst 30 hp inom forskarutbildningsämnet på avancerad nivå, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet. (varbi.com)
 • Efter avslutad utbildning har du stärkt dina möjligheter till arbete inom logiföretag, restaurangföretag, distributionsföretag, aktivitetsföretag eller olika turistorganisationer. (ostragreviefolkhogskola.com)
 • Efter avslutad utbildning är målet att du har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som undersköterska. (allastudier.se)
 • Dessutom krävs minst att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1. (sigtunafolkhogskola.se)
 • Ogenomtänkta behörighets- och antagningskrav, i kombination med låg värdering av icke-akademiska kunskaper vid antagning samt begränsade möjligheter till validering av reell kompetens, skapar återvändsgränder och stängda dörrar. (ratio.se)
 • Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framgår vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen. (samverkangruppen.se)
 • Sammanlagt totalt 1400 p eller motsvarande kurser/utbildning eller kunskaper. (yrgo.se)
 • eller motsvarande utbildning via Komvux eller arbetsmarknadsutbildare med IW-inriktning. (svets.se)
 • eller ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning. (svets.se)
 • Har du ingen soldatutbildning kan du söka till amfibieregementets grundläggande utbildning eller motsvarande på annat förband. (kustjagarna.se)
 • Det behövs bland annat mer lärarledd undervisning, tydligare koppling mellan teori och praktik och skärpta antagningskrav. (gp.se)
 • Med utförd validering säkerställer du att din utbildningsbakgrund och praktik uppfyller våra antagningskrav för att bli auktoriserad. (srfkonsult.se)
 • Antagningskrav Utbildning, praktik, certifiering. (slideplayer.se)
 • Få gratis studierådgivning om utbildning och praktik utomlands. (kilroy.se)
 • Är Svenska Institutets blogg med information på engelska om svensk högre utbildning riktad till utländska studenter. (sverd.se)
 • Vanligtvis kan du inte heller få studiemedel för en utbildning där skolan tar ut en terminsavgift då dessa typer av utbildningar inte ger yrkeshögskoleexamen. (utbildningssidan.se)
 • Ett av problemen är att alltför få av de ungdomar som söker högre utbildning väljer att satsa på längre utbildningar, ett annat att examinationsfrekvensen är för låg, ett tredje att vi fortfarande har en social snedrekrytering till högre utbildning. (riksdagen.se)
 • På sidan "CV (anställning, utbildning mm)" fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som undersköterska/barnsköterska/skötare. (varbi.com)
 • 46 utbildningar Antagningskrav "göra en guidning till ett äventyr och angenäm upplevelse. (slideplayer.se)
 • Vissa utbildningar, inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, har ibland tester och särskilda antagningskrav. (framtidsvalet.se)
 • [ 2 ] Högskolans utbildning rankas högt av, bland andra, Financial Times och visar goda resultat vid svenska myndigheters utvärderingar. (wikipedia.org)
 • Alla svenska barn har enligt skollagen rätt till likvärdig utbildning och undervisning av utbildade lärare* (se nedan). (skolvarlden.se)
 • Import av lärarkompetens är ett utmärkt sätt att råda bot på den svenska lärarbristen och förnya och stimulera verksamheten i skolan och i högre utbildning. (skolvarlden.se)
 • 4. Högre antagningskrav - högre kunskapskrav i svenska och godkänd-gräns på högskoleprovet. (blogspot.com)
 • En del läkarutbildningar i Europa erbjuder en fyra årig utbildning för studenter som redan har en bachelor degree (BSc) vilket motsvarar en svenk kandidat i medicin som kan tas ut utan kompletteringar efter termin 6 på läkarutbildningar på svenska universitet. (medicaldoctor-studies.com)
 • 8 Ansökningsblankett 2014/15 Särskild utbildning för vuxna (SUV) Namn: Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon Hem Mobil Jag söker följande kurser: När alla ansökningar kommit in kontaktas ni för att få veta om ni blivit antagen eller inte. (docplayer.se)
 • Avseende utbildning i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner. (yrgo.se)
 • Specifika antagningskrav på college och universitet i Kanada varierar från skola till skola. (studentum.se)
 • Universitet och högskolor har visserligen ett stort eget ansvar för att studenterna får utbildning av god kvalitet och de har hitintills axlat detta ansvar på ett enastående bra sätt. (riksdagen.se)
 • Eftersom universitet har funnits i Sverige sedan 1400-talet är det inte konstigt att utbildningstypen ses som den mest klassiska formen av eftergymnasial utbildning. (thescholar.se)
 • M.D. International Studies samarbetar endast med universitet som håller högsta standarden inom modern medicin och utbildning. (medicaldoctor-studies.com)
 • Sajten "Högre utbildning i Norden" informerar om högre utbildning och om universitet och högskolor i Norden. (sverd.se)
 • Om du som företag eller organisation önskar utbilda en större grupp eller få en specialanpassad utbildning utifrån dina specifika krav/önskemål kontakta gärna Cady för en offert. (utbildning.se)
 • Det ställs höga krav på att man är anpassningsbar, eftersom man inte bara ska bo i ett nytt land och gå en utbildning på ett nytt språk, utan också måste vänja sig vid en annan undervisningsmetod än i Sverige. (familjelakarna-sverige.se)
 • För att bli antagen till en utbildning i Europa och börja studera medicin, krävs endast ett fullständigt gymnasiebetyg samt avklarat antagningsprov som består av en skriftlig och en muntlig del och behandlar biologi, kemi, fysik, anatomi med mera. (medicaldoctor-studies.com)
 • Högre utbildning i Sverige Många människor funderar på att studera på högre nivå. (glitterylove.com)
 • För antagning till ekonomie masterprogrammen beaktas framstående studieresultat i gymnasieexamen samt goda resultat i de tester som används som antagningskrav (GMAT/GRE). (wikipedia.org)
 • Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på de skriftliga tentamina kommer du erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Skadereglerare - Sjuk- och olycksfallsförsäkring. (ifu.se)
 • Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. (arbetsformedlingen.se)
 • Ett av kraven är att man måste ha dokumenterad erfarenhet som lönekonsult, inte bara rätt utbildning. (srfkonsult.se)
 • Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många företag i toppskiktet, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät. (stadsinfo.info)
 • eftergymnasial utbildning. (studentum.se)
 • Tränarutbildningen är en ettårig eftergymnasial utbildning på Bosön idrottsfolkhögskola. (boson.se)
 • Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som undersköterska. (regionvarmland.se)
 • Vilken utbildning krävs för att arbeta inom löneadministration? (stromf.se)
 • För att bli antagen till denna utbildning krävs lägst studentexamen med högskolebehörighet. (wikipedia.org)
 • För att bli antagen av värdlärosätet måste du även uppfylla deras antagningskrav. (du.se)
 • Vissa befattningar särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen. (forsvarsmakten.se)
 • En utbildning med mycket höga antagningskrav i Sverige är läkarutbildningen. (familjelakarna-sverige.se)
 • Såväl i Sverige som utomlands har triggervarningars vara eller icke vara inom högre utbildning varit på tapeten mina vänner daterar senare år. (glitterylove.com)
 • se Högre lärarinneseminariet (HLS), den första högre utbildning i Sverige som öppnades för. (glitterylove.com)
 • Ädelfors folkhögskola erbjuder en 40 veckor lång yrkesinriktad utbildning. (adelfors.nu)
 • En uppdragsutbildning är en utbildning som någon har beställt av skolan, t.ex. (utbildningssidan.se)
 • Denna utbildning är på distans utan några fysiska träffar. (allastudier.se)
 • På universiteten får du en akademisk examen och utbildningarna har oftast högre antagningskrav än college. (studentum.se)
 • Utbildningarna kan skilja sig kring antagningskrav och inriktning. (vuxnamotdroger.nu)
 • Kursplatser säljs främst till företag för anställdas egen utbildning. (lakemedelsakademin.se)
 • Branschens egen kvalificerade utbildning på högskolenivå som hjälper dig att nå kraven för auktorisation på mindre än ett år. (srfkonsult.se)
 • Rektor för Särskild utbildning för vuxna är Marcus Selin Handläggare är Ingrid Nordlund Undervisningen Varje elev arbetar efter sin egen individuella studieplan. (docplayer.se)
 • Utbildning som krävs för att köra i Taxi Västerås är Transportstyrelsens taxikörkort (taxiförarlegitimation), och Taxi Västerås egen förarutbildning, där du får en internlegitimation. (taxisala.se)
 • Antingen kan du ansöka utifrån yrkeserfarenhet (sex år) alternativt med godkänd utbildning kompletterat med yrkeserfarenhet (tre år). (srfkonsult.se)
 • Om du uppfyller samtliga av våra antagningskrav behöver du inte skicka in några betyg/intyg till oss. (cady.se)
 • Försvarsmakten får också enligt 20 § i officersförordningen anställa den som inte genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan som yrkes- eller reservofficer om detta behövs för att tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- eller reservofficerare med särskild kompetens. (wikipedia.org)
 • Men också för att se till att välfärden och företagen får den kompetens som behövs, skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i Jönköpings-posten den 10 januari 2018. (glitterylove.com)
 • Målet med vår IT-utbildning är att ge dig en stabil teoretisk grund inom området för informationsteknik. (ha.ax)
 • Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. (destinationgotland.se)
 • Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen.Certifikatets giltighetstid är 5 år från utfärdandedatum. (destinationgotland.se)
 • Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds även inom VAL - vidareutbildning av lärare som saknar examen. (du.se)
 • Denna artikel om utbildning, didaktik eller pedagogik saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. (utbildning.se)
 • Denna utbildning vänder sig till både privatpersoner och arbetsgivare/organisationer. (cady.se)
 • Handelshögskolans masterprogram i entreprenörskap (Knowledge-based Entrepreneurship) är en tvåårig utbildning som ska ge studenterna vetenskaplig och praktisk kunskap inom entreprenörskap. (gu.se)
 • Grundläggande utbildning med inriktning på ungdomstid startade 1997, då det fanns en efterfrågan hos de som arbetade med ungdomar att få en kunskap och förståelse för de processer som är specifika i ungdomstiden. (gpsi.se)
 • De ger dig grundläggande kunskap i ämnet och förbereder dig att gå vidare till en Bachelor-utbildning. (eduplanet.se)
 • För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören. (utbildning.se)
 • Kontakta våra studierådgivare för mer information om vilka engelskkunskaper som krävs för din önskade utbildning. (kilroy.se)
 • Vänligen kontakta våra studierådgivare för mer information om dina studiealternativ och vilka antagningskrav som gäller vid XJTLU. (kilroy.se)
 • Det är Sveriges enda MBA-utbildning som är ackrediterad av Associa- tion of MBAs (AMBA). (gu.se)
 • Kursen vänder sig till personer som inte har farmaceutisk eller medicinsk grundexamen och som har behov av en grundläggande utbildning i farmakologi. (lakemedelsakademin.se)
 • Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng och är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. (du.se)
 • Diplom samt yrkesutbildningsbevis erhålles efter avslutad utbildning. (cady.se)
 • Mega Volume ingår i kursen, detta är en online utbildning som du får av din lärare när du har kommit igång med volymfransar. (bellegavle.se)
 • Vi tillhandahåller utbildning i tillämpning av matematik till ett brett spektrum av problem inom vetenskap och teknik. (masterstudies.se)
 • I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning för att du ska utvecklas i din yrkesroll. (docplayer.se)
 • 8. VFU (verksamhetsförlag utbildning) bör utvecklas - uppföljning, bedömning och prövning av lärarstudenter. (blogspot.com)
 • Mycket praktiskt att utbildning och studier kan kombineras. (allastudier.se)
 • Studerande på Diplomatprogrammet får lön under sin utbildning. (framtid.se)
 • Elitedaters, som drivs ifrån Danmark men som också vänder dating en tjej 1 år äldre mot svenskar, riktar sig primärt mot akademiker och karriärorienterade singlar som antingen har eller är under en formell högre utbildning. (glitterylove.com)
 • Exakta antagningskrav för respektive YH-utbildning finner du på utbildningsanordnarens hemsida. (varbi.com)