• Men det är svårt att veta vad ansvar egentligen betyder. (gp.se)
 • Detsamma gäller det juridiska ansvaret. (gp.se)
 • Inga-Britt Ahlenius noterade nyligen i Kvartal att svenskan saknar engelskans åtskillnad mellan responsibility (att man formellt har ansvar för att en uppgift uppfylls) och accountability (att man svarar för något man själv eller någon underordnad gjort). (gp.se)
 • Men då har betydelsen i ordet flyttats: från att man pekat på något slags orsakssamband - ansvar i bemärkelsen att någon förorsakat något - har man gått till en sanktion. (gp.se)
 • Vad bör man tänka på rent juridiskt? (familjensjurist.se)
 • Att "göra lön" är ett stort ansvar, både rent juridiskt, och gentemot företagets 30 anställda. (inuse.se)
 • De företag som säljer pumparna har inget juridiskt ansvar och att anmäla installationen i efterhand är också ett brott. (sverigesradio.se)
 • Men oftast så tar marknadsplatserna inget juridiskt ansvar för produkten men lägger väldigt stor vikt på att. (ehandel.se)
 • Trafikverket överlåter både ekonomiskt och juridiskt ansvar på byalaget. (svt.se)
 • Ett effektivt standardhanteringssystem hjälper dig att följa utvecklingen och säkerställa att företagets processer inte bara är effektiva utan också juridiskt och ekonomiskt säkra. (sis.se)
 • Programmet passar för dig som är intresserad av samhällsfrågor i stort men även i ett ekonomiskt/ juridiskt perspektiv. (lysekil.se)
 • Vi går igenom ditt juridiska ansvar, hur du läser ekonomiska rapporter och använder nyckeltal. (di.se)
 • Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA. (piratpartiet.se)
 • Verksamhetsutövaren kan överlåta ansvaret för praktiska ärenden med anknytning till strålsäkerhet till en strålsäkerhetsansvarig eller någon annan utnämnd person. (stuk.fi)
 • Om utredningen frikänner, ligger ansvaret för tillhörande konsekvenser personligen hos de som beslutat att misstänkt person skickats tillbaka, så som jag ser det. (blogspot.com)
 • Ersättning upp till 1 000 000 kr för juridiskt ansvar för att ha skadat en annan person eller annan persons egendom. (americanexpress.com)
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. (newsvoice.se)
 • Uppgifter som faller utanför denna reglering kan däremot en annan person ha ansvar för, t.ex. (skolverket.se)
 • Man menar att trots att man inte har ett juridiskt ansvar så har man ett moraliskt ansvar. (sverigesradio.se)
 • Ni måste ta juridiskt och moraliskt ansvar för era egna medborgare. (friatider.se)
 • Ingen tar ansvar för att skolbarn i Sverige får glasögon om de behöver det. (mynewsdesk.com)
 • Svenska skriften Nytt juridiskt arkiv , NJA 2009, s. 889 Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre. (wikipedia.org)
 • vem tar ansvar för att svenska skolbarn. (mynewsdesk.com)
 • Majblomman kräver svar - vem tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon? (mynewsdesk.com)
 • Välkommen på fortbildning där vi behandlar rusmedel ur såväl ett juridiskt som psykosocialt perspektiv. (avi.fi)
 • Du tar stort eget ansvar i ditt arbete. (ltkalmar.se)
 • Förbud hellre än eget ansvar? (jure.se)
 • Att ge underlag till samtal och reflektioner kring eget och andras publicistiska ansvar. (statensmedierad.se)
 • Vare sig mentorn eller Almi Företagspartner kan ställas till ansvar för de eventuella råd som mentorn ger. (almi.se)
 • Varken du som mentor eller Almi kan ställas till ansvar för de eventuella råd som ges. (almi.se)
 • Som Fokus redogjorde för i förra veckans nummer är anklagelserna om Carl Bildts och Lundin Oils eventuella ansvar för händelserna i Sudan under nämnda år inte nya. (fokus.se)
 • Om du är osäker på om detta rör dig som försöker att registrera dig, eller om det rör webbplatsen du försöker registrera dig på, kontakta ett juridiskt ombud för hjälp. (sparvagssallskapet.se)
 • Allt detta visar på behovet av offentlig debatt och politiskt ansvar att hantera de etiskt svåra frågorna. (aftonbladet.se)
 • Därför är det nu hög tid att den nya regeringen tar sitt ansvar, visar handlingskraft och en gång för alla sätter stopp för kompetensutvisningar. (svensktnaringsliv.se)
 • I rapporten som publicerades i september 2019 visar Lärarförbundet på problemen med gällande regelverk och ger konkreta förslag på förändringar där politikerna måste ta sitt ansvar. (lararforbundet.se)
 • Juridiskt regleras frågan främst av hälso‐ och sjukvårdslagen vilken anger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. (mynewsdesk.com)
 • Utfästelsen gäller såväl offentliga och privata arbetsgivare och Arbetsmiljöverket ser i detta nu över hur arbetsgivarnas ansvar för arbetskläder ska regleras juridiskt. (helagotland.se)
 • Idag läggs ett extremt tungt ansvar på läraren att lyckas göra ett exakt korrekt ingripande. (lararforbundet.se)
 • Till att börja med är det juridiskt extremt otydligt vem som har ansvaret, och på vilket sätt. (expressen.se)
 • Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta kostnader upp till tre basbelopp för en advokat (eller juridiskt ombud) i samband med tvist, skattemål eller miljöbrott. (sveland.se)
 • Du kan till exempel få ersättning för kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist med en valpköpare. (sveland.se)
 • Den juridiskt ansvarige ska betala skadestånd eller dömas till böter eller fängelse. (gp.se)
 • En kommande utredning måste förutom frågan om ett tredje juridiskt kön utreda hur personnumret kan göras könsneutralt och om det ska finnas en möjlighet att avstå från att registrera ett juridiskt kön. (rfsl.se)
 • Inga-Britt Ahlenius noterade nyligen i Kvartal att svenskan saknar engelskans åtskillnad mellan responsibility (att man formellt har ansvar för att en uppgift uppfylls) och accountability (att man svarar för något man själv eller någon underordnad gjort). (gp.se)
 • Att utvisningarna tillåts fortsätta indikerar att problemet i huvudsak är politiskt och inte juridiskt. (svensktnaringsliv.se)
 • Så ska vi bli helt nöjda ska arbetsgivarens ansvar gå från topp till tå, säger Birgitta Tångerby, ordförande i Kommunals sektion sydost i Stockholms län. (helagotland.se)
 • Vi ser gärna att du tidigare arbetat i en självständig roll som lönekonsult eller liknande med ansvar för löneprocessens alla delar. (manpower.se)
 • Frågan är nu vem som bär ansvar om en liknande händelse inträffar i Lindesberg - och om man vidtar åtgärder innan, eller efter, det inträffar en olycka. (lindenytt.com)
 • Tidigare förläggande och åtalsanmälningar har riktats mot bolaget Think Pink då de juridiskt är först i ansvarstrappan 2020. (svt.se)
 • På Skatteverkets hemsida går det att läsa mer om föreningars ansvar. (mhrf.se)
 • Att vara vd och ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, ekonomi och samtidigt ha koll på lagstiftning, är många gånger en ensam roll som ställer höga krav på ledarskap, samarbetsförmåga och kunskap. (di.se)
 • Hovrätten friar revisorn från juridiskt ansvar, men riktar samtidigt skarp kritik mot revisionen i Kraft & Kultur (numera Switch Nordic Green AB). (realtid.se)
 • Vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet. (agabpersonlarm.se)
 • Den som är överställd chef har bjudit in, inviterat, sin biträdande chef (eller flera) att i praktiken dela ansvar och arbetsuppgifter. (skolverket.se)
 • Med anledning av att en förskola skall byggas i anslutning till området, kommer man nu göra en ordentlig koll på vad som egentligen gäller - och vem som bär ansvar. (lindenytt.com)
 • Innehavaren av en hjärtstartare åtar sig inget medicinskt eller juridiskt ansvar. (fastighetstidningen.se)
 • Det är innehavaren av det etiska tillståndet (försöksledaren/forskargruppsledaren) som är juridiskt ansvarig för alla aktiviteter/verksamheter som utförs inom ramen för det etiska tillståndet. (ki.se)
 • Under denna del av utbildningen går vi igenom vilka lagar och regler du bör känna till, vilket ansvar du har och hur du kan delegera ansvaret för dessa. (di.se)
 • Den samverkan och det informationsutbyte som framgår av överenskommelsen förändrar inte det ansvar eller den beslutanderätt som respektive myndighet har avseende sina uppgifter. (fi.se)
 • Det innebar ett straffrättsligt ansvar för anställda inom offentlig förvaltning. (nyheter24.se)
 • Statsminister Löfven och hans ministrar borde ta initiativ och ansvar för att riksdagen fattar beslut om att återinföra ett ämbetsmannaansvar för chefer och ansvariga tjänstemän i offentlig förvaltning, liksom för politiker med beslutsansvar för användandet av skattemedel i landsting och kommuner. (nyheter24.se)
 • Man föreslår att alla plattformar ska göras juridiskt ansvariga för vad deras användare laddar upp. (nyheter24.se)
 • Plattformarna kan endast undgå detta ansvar ifall de använder filter som stoppar potentiella upphovsrättsintrång innan de begås. (nyheter24.se)
 • Alla tredjepartswebbplatser som Ancestry Community innefattar omfattas av regler och villkor som skiljer sig från dem som återfinns här och det är ditt ansvar att säkerställa att du har läst och förstått dem innan du använder dessa webbplatser. (ancestry.com)