• Läs om Fast anställning och ta del av de artiklar om nyheter inom ämnet. (nyteknik.se)
 • Fast anställning betyder mycket för ingenjörer. (nyteknik.se)
 • Det kan också finnas anställda som inte uppfyller kraven för en fast anställning, till exempel obehöriga lärare och läkare som genomför AT eller ST-utbildning. (skl.se)
 • Anställning tillsvidare (så kallad fast anställning) kan upphöra genom den anställdes egen uppsägning eller genom uppsägning från arbetsgivaren. (transportforetagen.se)
 • Vilka regler ska man tänka på när det gäller anställning. (avtal24.se)
 • När du ska avsluta en anställning gäller regler i lagen om anställningsskydd (LAS). (me.se)
 • Vill du avsluta en tidsbegränsad anställning (eller så kallad visstidsanställning) i förtid gäller olika regler beroende på vilket kollektivavtal företaget är anslutet till. (me.se)
 • Här har vi sammanställt de frågor som ställdes av medlemmar i anslutning till informationsträffarna om att avsluta en anställning (digitala informationsträffar under april 2020). (me.se)
 • Avsluta anställning pga. (grafiska.se)
 • Ovanåkers kommun och barn- och utbildningschef Katarina Ceder-Bång har gemensamt kommit överens om att avsluta hennes anställning från och med 1 oktober 2019. (ovanaker.se)
 • Av 33 § LAS följer att en arbetsgivare utan att det föreligger någon saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS har möjlighet att avsluta en arbetstagares anställning i samband med att arbetstagaren fyller 67 år. (do.se)
 • För att avsluta en tidsbegränsad anställning kan man inte säga upp någon på samma sätt som med fast anställda. (lawline.se)
 • Med anledning av det har jag efter samråd med Miljöpartiet Järfällas styrelse fattat beslut om att avsluta Serneholts anställning som politisk sekreterare. (aftonkuriren.se)
 • Malm försvarade valet av konstverk med att idéförlaget visar på bredden av konstnärliga uttryck som numera kan rymmas i det offentliga rummet och att Evig anställning sätter igång ett samtal om vad arbete kommer att vara i framtiden - en fråga som hon menar tillhör en av samtidens stora. (wikipedia.org)
 • Anställning som doktorand avser arbete på heltid, men kan avse arbete på deltid, som lägst 50 procent av heltid, om doktoranden så begär. (gih.se)
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) är en anställning där Arbetsförmedlingen subventionerar lönekostnaden för dig med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. (krokom.se)
 • Fackligt arbete utan anställning eller kollektivavtal - hur gör vi det möjligt? (sjf.se)
 • Många som arbetar, men som inte har en 'fast anställning', undrar om arbete med timlön och längre vikariat räknas ihop. (kommunal.se)
 • ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2011 Nr 41 En arbetstagare med anställning vid ett hotell har sagts upp med hänvisning till att hon på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde utföra arbete av någon betydelse. (kurt.nu)
 • Få bolån även om jag inte har fast anställning? (aftonbladet.se)
 • Hej, jag undrar om jag kan få ett bolån även om jag inte har en fast anställning. (aftonbladet.se)
 • Vägen till en fast anställning i yrkeslivet går via lärlingsplatser hos ett företag. (mynewsdesk.com)
 • Läs om Fast anställning och ta del av de artiklar om nyheter inom ämnet. (nyteknik.se)
 • Fast anställning betyder mycket för ingenjörer. (nyteknik.se)
 • Allt fler väljer bort fast anställning för att istället bli egenföretagare eller jobba med projektanställningar. (hemnet.se)
 • Länge var begreppet fast anställning synonymt med trygghet och sund ekonomi - men delningsekonomin och digitaliseringen har bidragit till att kortvariga uppdrag blivit allt vanligare. (hemnet.se)
 • När din tidsbegränsade anställning går ut och du erbjuds en ny visstidsanställning alternativt en fast tjänst, har du ett utmärkt tillfälle att förhandla ny lön. (unionen.se)
 • Har du en tidsbegränsad anställning och blir erbjuden en förlängning, en ny tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning: En anställning som fortsätter så länge inte arbetsgivaren eller den anställde säger upp den. Kallas också ofta för fast anställning. Huvudregeln är att en anställning är tillsvidare om man inte kommit överens om eller om det inte framgår av anställningsavtalet att den är tidsbegränsad. "> tillsvidareanställning , så har du också chans att förhandla en ny lön. (unionen.se)
 • Många tror att en visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning, till exempel provanställning och vikariat."> visstidsanställning innebär en lägre lön än vid en tillsvidareanställning: En anställning som fortsätter så länge inte arbetsgivaren eller den anställde säger upp den. Kallas också ofta för fast anställning. Huvudregeln är att en anställning är tillsvidare om man inte kommit överens om eller om det inte framgår av anställningsavtalet att den är tidsbegränsad. "> tillsvidareanställning . (unionen.se)
 • Men precis som vid en tillsvidareanställning: En anställning som fortsätter så länge inte arbetsgivaren eller den anställde säger upp den. Kallas också ofta för fast anställning. Huvudregeln är att en anställning är tillsvidare om man inte kommit överens om eller om det inte framgår av anställningsavtalet att den är tidsbegränsad. "> tillsvidareanställning , så är det arbetsinnehållet och din arbetsprestation som ska avgöra vilken lön du får. (unionen.se)
 • Detta är ännu en anledning till varför du ska ha en högre lön när du får erbjudande om en ny eller förlängd visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning, till exempel provanställning och vikariat."> visstidsanställning alternativt en fast anställning. (unionen.se)
 • Hur länge ska jag arbeta innan jag får fast anställning? (kommunal.se)
 • Vision vill att en visstidsanställd ska ha rätt att säga upp sig t ex om man fått fast anställning hos en annan arbetsgivare. (vision.se)
 • Det kan också finnas anställda som inte uppfyller kraven för en fast anställning, till exempel obehöriga lärare och läkare som genomför AT eller ST-utbildning. (skl.se)
 • Anställning tillsvidare (så kallad fast anställning) kan upphöra genom den anställdes egen uppsägning eller genom uppsägning från arbetsgivaren. (transportforetagen.se)
 • Här hittar du beslut om Formas tillsatta tjänster samt information om hur du överklagar ett beslut om anställning. (formas.se)
 • Här hittar du information om allt som gäller din anställning på Högskolan i Borås. (hb.se)
 • Här hittar du som är anställd eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till ITP-S planen hos SPV-Skandia information om din tjänstepension och andra försäkringar som du omfattas av i din anställning. (spv.se)
 • Här hittar du information som är kopplad till din anställning och som är bra att ta del av tidigt. (tillvaxtverket.se)
 • De statliga lärosätena erbjuder stipendier istället för anställning till forskare, så kallade postdoks. (sulf.se)
 • Vikariat, som är en mer osäker tidsbegränsad anställning, är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. (lo.se)
 • På grund av att en visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning, till exempel provanställning och vikariat."> visstidsanställning är tidsbegränsad, så krävs flexibilitet, anpassningsbarhet och en förmåga att sätta sig in i arbetsuppgifter på kort tid. (unionen.se)
 • Det är vanligt att när du accepterar en kortare visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning, till exempel provanställning och vikariat."> visstidsanställning (mindre än 6 månader), så kommer den lön som du får att gälla för hela den period som visstidsanställningen omfattar. (unionen.se)
 • De vanligaste formerna för tidsbegränsad anställning är vikariat, anställningar vid behov samt objekts- eller projektanställningar. (riksdagen.se)
 • Riksdagen avslår regeringens förslag att till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar lämnas direkt till arbetstagaren om han eller hon begärt det. (riksdagen.se)
 • Visstidsanställd ska medges långtgående möjligheter att ta tillsvidare anställning. (vision.se)
 • Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning. (slf.se)
 • För att underlätta individers väg in på arbetsmarknaden kan Piteå kommun i vissa fall erbjuda en tidsbegränsad anställning med bidrag, så kallad subventionerad anställning. (pitea.se)
 • delprojekt i konsortium) eller bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor eller klinisk forskare. (aka.fi)
 • Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar. (slf.se)
 • Tjänsten avser 3 månaders anställning om 50% med tillträde snarast. (uu.se)
 • Boken beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställning kan avslutas och i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. (google.com)
 • Kan den som har en anställning omfattas av arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen? (skl.se)
 • Förslaget att för-bättra möjligheterna att träffa avtal om tidsbegränsad anställning kan därmed uppfattas medföra risk för att kvinnors position på arbetsmarknaden försämras ytterligare. (riksdagen.se)
 • Detta innebär att arbetstagaren skiljs från sin anställning med omedelbar verkan. (lawline.se)
 • Men efter att sjukhuset fick reda på att Ellinor vägrar utföra aborter drogs erbjudandet om anställning tillbaka. (sverigesradio.se)
 • Vid bedömningen av rätten till pensionssparavdrag anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret endast innehar anställningar i vilka personen inte har tjänat in någon tjänstepension vare sig under beskattningsåret eller tidigare. (srfkonsult.se)
 • Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse - förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande - förenas med anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare vid Västerbottens läns landsting till en omfattning om högst 13 timmar i veckan. (mynetworkglobal.com)
 • Då kan du ansöka om en offentligt skyddad anställning och få stöd av oss på Arbetsmarknadsgruppen. (nacka.se)
 • Offentligt skyddad anställning, OSA, är en tidsbegränsad anställning inom Nacka kommun som du kan ansöka om via Arbetsförmedlingen. (nacka.se)
 • Kapitalförvaltare är arbetsgivaren Stiftelsen Evig Anställning. (wikipedia.org)
 • Pettersson fortsatte kritisera Statens konstråd för val av konstverk och menade att Evig anställning gick stick i stäv med institutionens tidigare politiskt radikala konstpolitik som inneburit att konstnärerna skulle var med och utforma samhället och att konstens i detta nya samhälle skulle bli allas och inte längre bara tillhöra överheten, eliten eller arbetsgivaren. (wikipedia.org)
 • Det som nu gäller är: En tidsbegränsad anställning måste vara särskilt avtalad mellan arbetsgivaren och den anställde. (wikipedia.org)
 • Evig anställning (eng: Eternal employment) är ett offentligt konstverk av duon Simon Goldin och Jacob Senneby och ingår som del i den konstnärliga gestaltningen av Västlänken i Göteborg. (wikipedia.org)
 • Evig anställning var det vinnande förslaget i den internationella tävlingen Västlänken: Kronotopia för gestaltningen av den underjordiska stationen på Korsvägen, initierat av Trafikverket och Statens konstråd. (wikipedia.org)
 • Evig anställning väcker frågor om växande skillnader i samhället. (statenskonstrad.se)
 • En tidsbegränsad anställning eller projektanställning är i Sverige en anställning för ett specifikt projekt eller uppdrag i ett företag eller en avdelning som är i behov av extra resurser i form av personal för en begränsad tid. (wikipedia.org)