• Det finns behov av att se över myndigheternas förutsättningar för anslagsfördelning och möjligheter till samordning mellan olika anslag. (raa.se)