• Därför gör vi (i vår vetskap) den första behandlingsstudien där vi undersöker och utvärderar behandlingseffektivitet samt eventuella biverkningar hos växande barn och ungdomar med ansiktssmärta av både muskulärt- och käkledsursprung. (ki.se)
  • Barn, ungdomar och vuxna med behov av utredning och behandling av käkledsdysfunktion, ansiktssmärta, huvudvärk samt bettutredningar. (folktandvardenstockholm.se)
  • För att delta i studien ska du vara över 18 år, fullt frisk med god allmänhälsa samt inte ha någon ansiktssmärta. (ki.se)
  • De flesta fall av ansiktssmärta av denna typ har okänt ursprung. (doktorn.com)
  • Huvudfokus ligger på ansiktssmärta av muskulärt ursprung. (ki.se)
  • Ansiktssmärta av muskulärt ursprung har en prevalens på cirka 10-20% och är 1,5 till 2 gånger mer förekommande hos kvinnor än män. (ki.se)
  • Ansiktssmärta kan ha sitt ursprung i området liksom förändringar i huden eller slemhinnan. (askimskliniken.se)
  • Http: //sv .wikipedia.org /wiki /naturopati Review, "" "Naturopathic medicin (även känd som naturmedicin) är en komplementär och alternativ medicin som betonar förmågan hos kroppen att läka och hålla sig kvar, som utövare tror är medfödd. (kronisksjukdom.com)
  • När det gäller käkfunktion undersöker vi om och hur ansiktssmärta i tuggmuskler eller käkleder påverkar patienternas tuggförmåga, vilket är ett av deras mest uttalade besvär, men även deras finmotoriska funktion. (ki.se)
  • Smärtenheten behandlar inte heller huvudvärk och för ansiktssmärta hänvisas till öron-näsa-halsspecialist, neurolog eller specialisttandvård som också leder en orofascial smärtgrupp. (varden.se)
  • Man finner också ut- präglad viljesvaghet och passivitet som särdrag hos en del, ansiktssmärta och ont i halsen. (paradeportes.com)