• Studenten förvärvar grundläggande kunskap om den biomedicinska analytikerns arbete inom fysiologisk diagnostik avseende de vanligast förekommande undersökningsmetoderna. (ki.se)
  • Wikipedia definierar ergonomi som följande: " Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. (millame.se)
  • De senaste decennierna har de privata marknadskrafternas ställning kraftigt ökat och statens roll som skyddande och granskande roll har försvagats som en följd av politiska beslut om att bidra till globalisering och internationell anpassning och främja den fria marknaden. (aktionforsverige.se)
  • Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla en grundläggande insikt i den biomedicinska analytikerns roll i hälso- och sjukvården, samt förståelse för betydelsen av fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik. (ki.se)
  • Vi manipulerar vissa musikexempel systematiskt, för att försöka få fram känsloreaktioner och det mäter vi med självrapporter och fysiologisk respons i kroppen. (uu.se)
  • Jag tycker att bra förlossningsbetydelse har enorm påverkan på anknytningen till bebisen och anpassning till nya livet, samt oftast nya kroppen. (millame.se)
  • Som bära-barnrådgivare tillhandahåller jag diplomerad rådgivning om hur man bäst bär barn på ett ergonomiskt och fysiologisk sätt. (millame.se)