• The sucking lice (Insecta, Anoplura) of the world: A taxonomic checklist with records of mammalian hosts and geographical distributions. (dyntaxa.se)
  • Home remedies to control head lice: assessment of home remedies to control the human head louse , Pediculus humanus capitis (Anoplura: Pediculidae). (diabeteswellness.se)
  • Ordningen djurlöss har traditionellt brukat uppdelas i två underordningar, Fågellöss (Mallophaga) och Äkta löss (Anoplura). (wikipedia.org)
  • I äldre litteratur räknas Mallophaga och Anoplura ofta som två skilda ordningar. (wikipedia.org)
  • Den exakta taxonomin är fortfarande inte fastställd, men lössen kan placeras i ordningarna Anoplura (sugande löss), Mallophaga (bitande löss) och Rhynchophthirina (elefantlöss). (ki.se)
  • Löss Anoplura Är små insekter utan vingar som lever uteslutande av att suga näring från blod. (goodwomenprizz.be)