• Man kan tycka vad man vill om sakfrågan, om det Anna skrev, men det är ganska oerhört om det förekom debatt i författarförbundet kring denna fråga och om ditt ställningstagande mot Annas anonymitet bidragit till att göra så du blev invald. (wordpress.com)
 • Karlsson har med sig "allmänhetens ögon" pg av anti Israelisk propaganda och inte problem med Annas anonymitet. (wordpress.com)
 • Rätten till att skriva under pseudonym, som det brukar kallas. (wordpress.com)
 • Riktiga namn och urskiljbara pseudonymer underlättar tilltron, kommunikationen och möjligheten att hålla någon ansvarig. (fokus.se)
 • Ordet anonym används också när skrivaren inte vill uppge sitt riktiga namn, eller när den inte uppger någon pseudonym. (wikipedia.org)
 • Jag hade råkat lämna kvar mitt riktiga namn i en pdf som jag hade lagt ut på en hemsida jag hade under pseudonym. (fridholm.net)
 • Själv har jag långsamt kommit till insikt och vuxit i mod, så att jag numera uttrycker det jag vill uttrycka under eget namn eller kända pseudonymer. (fridholm.net)
 • Ska vi alltså med flit gå miste om all viktig information bara för att några tycker att ett riktigt namn ser finare ut på pappret än en pseudonym? (vof.se)
 • Därför att de kan under pseudonymer hänga ut personer med både telefonnummer, adresser och namn, och själva så gömmer de sig bakom en pseudonym. (wordpress.com)
 • En känd pseudonym länkad till en blogg eller webbplats är dock ofta ett säkrare tecken på seriositet än ett fullständigt namn. (mediascreen.se)
 • Rätten till att skriva under pseudonym, som det brukar kallas. (wordpress.com)
 • Redan före det första besöket stod klart att JC valt att skriva under pseudonym. (wordpress.com)
 • Men jag tog också upp orsaken till att jag först inte velat skriva i en Motpol-blogg: redaktörernas och de flesta medverkandes anonymitet eller pseudonymitet. (janolofbengtsson.com)
 • Var snäll och ta kontakt med anomaR Förlag AB som är intresserade att ge ut miggornas bok och de är garanterade anonymitet och kan skriva under pseudonym! (blogspot.com)
 • Nu kan Nyheter Idag avslöja att Expressen tidigare låtit publicera en text som förklarar varför "Julia Caesar" tvingats skriva under skydd av anonymitet - hon riskerar att bli mördad för det hon skriver. (nyheteridag.se)
 • Ovanpå allt har han valt att skriva under pseudonym, han vill alltså kunna ge uttryck för vad han känner, tänker och tycker i skydd av anonymitet. (nyheteridag.se)
 • Hemlighetsmakeriet till trots verkar det uppenbart att FN-organet arbetar med målet att avskaffa anonymitet på internet. (wordpress.com)
 • Anonymitet ansågs som ett viktigt problem på internet (kan leda till kriminalitet). (wordpress.com)
 • Jag menar att tidningen Expressen gick över gränsen med råge när de besökte Olsson med en videokamera för att konfrontera honom om vad han skrivit i skydd av anonymitet på kommentarsfält på internet. (nyheteridag.se)
 • Alltid är det just internet och dess möjlighet till anonymitet som presenteras som orsak. (mediascreen.se)
 • Mitt syfte med tråden var inte att debatera anonymitet på internet, där respekterar jag allas inlägg och egna åsikter. (orienterare.nu)
 • Bitcoin (av " bit " och engelska " coin " = mynt ) är en implementation av kryptovaluta , en digital valuta, skapad 2009 av Satoshi Nakamoto (troligtvis en pseudonym ), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. (wikipedia.org)
 • Det känns inte som att de som är sakligt kritiska har något behov av anonymitet. (jardenberg.se)
 • I den första ("Pseudo") diskuteras bl.a. (författar)namnets betydelse, identitet och begreppen pseudonymitet, anonymitet och incognito. (blogspot.com)
 • Magnus Ljungkvist skriver på sin blogg Magnus tankar - länk finns här intill - klokt om anonymitet på nätet. (kokk.se)
 • En metrobloggare klädd i pseudonym skriver om det oklädsamma med burka som kan försvåra identifiering vid till till exempelvis ett rån. (adhd-npf.com)
 • Det intressanta i det hela är väl bara att skribenten själv bär burka och skriver sin burkmat under pseudonym, vi paranoida misstänker genast en missriktad skenmanöver mot den egna gruppen, eller egentligen precis vad som helst. (adhd-npf.com)
 • Det är också uppenbart att '/Ungdomsförbundet' skriver många ironiska inlägg under olika pseudonymer och med låg kvalitet. (blogspot.com)
 • Allt detta skriver 'Julia Caesar', en kvinnlig journalist som valt pseudonym av säkerhetsskäl. (nyheteridag.se)
 • Författare som skriver under pseudonym kommer och går men det är sällan de består. (stefanbergmark.se)
 • Ni kanske redan diskuterat och debatterat det tidigare men varför är det så att majoriteten av er som skriver på detta forum gör det under pseudonym? (orienterare.nu)
 • Jag är egentligen en liten, förtryckt kurdflicka från Säffle som skriver här under pseudonym. (serieframjandet.se)
 • Men jag tycker det visar på brist på respekt mot min öppenhet, när folk ibland, i ordets bokstavliga betydelse, gömmer sig bakom en pseudonym, ibland vald för att direkt vilseleda. (kokk.se)
 • Leonard Bygdéns "Svenskt anonym- och pseudonymlexikon" är en förteckning över författare som skrivit anonymt eller under pseudonym. (wikipedia.org)
 • Greta Svammel är ännu en bloggare under pseudonym som deltagit i tv-program och debattartiklar samt har skrivit boken Att sälja sex : lagen, debatten, attityden från mitt perspektiv, då under pseudonymen Linnéa Evertsdotter (Vulkan, ISBN 9789163364266). (wikipedia.org)
 • Jag vill här understryka att jag över huvud taget aldrig vid något tillfälle har skrivit under pseudonym, eller på annat sätt deltagit i någon debatt anonymt, inte heller på bloggar eller Flashback. (wordpress.com)
 • Jag hade under vårterminen skrivit en novell och ett par dikter under pseudonym vilka jag lämnat in till tävlingens jury. (bredband.net)
 • För anonyma kommentarer talar givetvis att jag tycker att anonymitet är en grundläggande rättighet. (jardenberg.se)
 • Detta tycker jag är något helt annat än att under en illa täckande mantel av anonymitet försöka kränga ut sina egna produkter. (wordpress.com)
 • Nu kan Nyheter Idag avslöja att Expressen tidigare låtit publicera en text som förklarar varför hon måste leva under anonymitet - hon riskerar att bli mördad, enligt Expressen själva. (nyheteridag.se)
 • Då en upphovsman är anonym och det också saknas pseudonym används ofta termen N.N. som ersättning för namnet. (wikipedia.org)
 • Alias Anonymous Pseudonymisering Självexponering Slå upp anonymitet eller anonym i ordlistan Wiktionary. (wikipedia.org)
 • Syftet med en pseudonym är ju just att vara anonym. (ingridochmaria.se)
 • En pseudonym skiljer sig från ett artistnamn på så sätt att artistnamnet inte har som syfte att dölja identiteten. (ingridochmaria.se)
 • INLEDNING Problemformulering Syfte och frågeställningar Bakgrund Tidigare forskning TEORI Nätverkandets betydelse Aktörernas kommunikativa deltagande Identitet Kvinnornas isolering METOD OCH MATERIAL Kvalitativ innehållsanalys och hermeneutik Internetforumen och deltagarna Djupintervju och respondenter Ostrukturerad djupintervju Bakgrundsintervju Urval Familjeliv.se Tuvaforum.se Respondenter Forskningsetik och anonymitet Metodkritik Analysens Disposition ANALYS Begränsad verklighet. (docplayer.se)
 • Den som kommenterar anonymt eller under pseudonym får också finna sig i att det vägs in i bedömningen av vad som sägs. (mediascreen.se)
 • Frågan om rätten till anonymitet är så helig att den inte ska ifrågasättas. (wordpress.com)
 • Dessutom hade det varit klädsamt om Mannheimer hade känt till att ett stort antal klassiska skribenter på hans egen tidning hade pseudonymer: Bang - Barbro Alving , Red Top - Lennart Nyblom , ELD - Erik Lundegård , Jolo/Ruter Tweed - Jan Olof Olsson med flera. (ingridochmaria.se)
 • Min egen pseudonym har jag haft sedan start och använt det återkommande i 99% av alla mina inlägg. (orienterare.nu)
 • 5 4.2 Social frånkoppling Forumet som kommunikationsplattform Dialog och deltagare Uteslutningsmetoder Anonymitet Reell frånkoppling Virtuell gemenskap Trådarna som upphör Sammanfattning SLUTDISKUSSION MED FÖNSTER MOT OMVÄRLDEN Förslag till framtida forskning LITTERATURFÖRTECKNING Otryckta källor Elektroniska källor BILAGA INFORMANTER. (docplayer.se)
 • Jag har själv diskuterat med Anna Ekström och är övertygad om att Anna Ekström är en reell person och ingen pseudonym. (wordpress.com)
 • Det innebär inte att jag tar mig friheten att använda min anonymitet till förolämpningar eller dubbla identiteter. (kokk.se)
 • Jag gillar själva företeelsen med pseudonymer och alternativa identiteter. (blogspot.com)
 • I och med att en del bloggare använder pseudonymer och förblir anonyma så verkar det som om det blir fritt fram för en mycket aggresiv, hånfull och föraktfull attityd. (ulfekman.org)
 • glandberger.net är t.ex en blogg som inte kan anklagas för anonymitet, osaklighet eller poänglös aggressivitet. (ulfekman.org)
 • Tänk bara vad lite vi hade vetat om världen, och framför allt instängda länder som Nordkorea ifall det inte gick att garantera källornas anonymitet? (vof.se)
 • I look forward to meeting you in person again without the need to hide behind a pseudonym. (wordpress.com)
 • En pseudonym gör att texten står på egna ben, utan att tolkas av förutfattade meningar grundade på uppfattningar om författarens person, befattning eller grad. (blogspot.com)
 • Att tydligen många var MOT denna anonymitet är skrämmande. (wordpress.com)
 • Vår lördagskrönikör kan ha haft liknande skäl för att använda pseudonym. (ingridochmaria.se)
 • I ett sådant läge är det förstås svårt att som författare klamra sig fast vid en tillvaro i anonymitet. (stefanbergmark.se)
 • 4. Vi respekterar sexarbetares mångfald av erfarenheter och åsikter samt rätten till anonymitet och integritet. (wikipedia.org)