• En ny mötesplats för avhoppare inom Tolvstegsprogrammet, Tolvstegsrörelsen, Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner. (svenskasajter.com)
 • Dessa åtgärder har tillämpats på andra program som Anonyma Narkomaner, och de gör vara till nytta för en del i slut beroende. (debok.net)
 • Behandlingen följs av regelbunden medverkan i självhjälpsgrupper i AA (Anonyma alkoholister) eller NA (Anonyma narkomaner). (stat-inst.se)
 • Bönen används inom tolvstegsrörelser såsom Anonyma Alkoholister, Anonyma Kokainister och Anonyma Narkomaner. (tidningennara.se)
 • Genom åren har jag tagit starkt intryck av Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner - som jag hyser stor respekt för - där man talar om beroendet som en sjukdom samtidigt som man hävdar att ansvaret för tillfrisknandet ligger hos den sjuke själv. (rns.se)
 • Organisationen beskriver sig enligt följande: "AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att hålla sig nyktra. (wikipedia.org)
 • Efter att jag har uppmuntrat dem till att vara öppen om deras missbruk och genom det ökat deras självkänsla lite grann så tänker jag genomföra gruppverksamheter där alkoholister får berätta om sitt missbruk för andra alkoholister, just för att de inte ska känna sig misslyckade utan känna gemenskap med gruppen. (mimersbrunn.se)
 • Patienter med de tyngsta alkoholproblemen känner sig ofta mest hemma i den typ av gemenskap som exempelvis Anonyma Alkoholister eller Länkarna kan erbjuda, med enkla klara råd som att aldrig dricka mer. (ki.se)
 • Anonyma Alkoholister (AA) är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. (dininsida.se)
 • Anonyma Spelare är en gemenskap av spelare som träffas i grupp för samtal och delande av erfarenheter, på samma sätt som den mer välkända Anonyma Alkoholister. (issc.nu)
 • Anonyma alkoholister är en världsomfattande gemenskap av män och kvinnor med alkoholproblem. (korpberget.se)
 • Anonyma Alkoholister bildades när börsanalytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrook Smith, som båda hade svåra alkoholproblem, möttes och upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra och andra alkoholister. (wikipedia.org)
 • Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet. (wikipedia.org)
 • När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. (wikipedia.org)
 • Nyckeln till återstående nykter var att folk hade ett andligt uppvaknande i slutet av dessa steg som tillät dem att hjälpa andra alkoholister och att fortsätta att använda stegen i det dagliga livet. (debok.net)
 • Där gick han med i en frikyrka, till vilken han värvade andra alkoholister som ville bli nyktra. (jungnet.se)
 • Anonyma Alkoholister kom till Sverige 1956. (wikipedia.org)
 • Syftet med denna uppsats var att undersöka hur anonyma vittnesmål fungerar i Sverige. (allauppsatser.se)
 • I arbetet har jag även undersökt hur anonyma vittnesmål behandlas utanför Sverige och främst enligt Europakonventionens reglering. (allauppsatser.se)
 • Du kan även kontakta exempelvis Anonyma alkoholister i Sverige (AA), Beroende linjen eller ring till Alkohollinjen på telefonnummer 020-84 44 48. (doktorn.com)
 • I Sverige heter organisationen Anonyma Spelare. (issc.nu)
 • Ett problem i sammanhanget är att alkoholister ofta får andra diagnoser än alkoholism, vilket försvårar reellt tillfrisknande. (mimersbrunn.se)
 • AAMail Anonyma Alkoholister och tillfrisknande fr n alkoholism. (infoo.se)
 • Anonyma Alkoholister upprätthåller följande tolv traditioner: Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i AA. (wikipedia.org)
 • 12-stegsprogrammet är det självhjälpsprogram för tillfrisknande som grundades av Anonyma Alkoholister redan på 30-talet. (svenskasajter.com)
 • Så enkelt är det dock inte och därför fortsätter många f.d. problemdrinkare att kalla sig alkoholister, tillfrisknande alkoholister eller nyktra alkoholister. (mimersbrunn.se)
 • Anonyma överätare (OA) erbjuder ett 12stegsprogram för tillfrisknande från tvångsmässigt ätande. (dininsida.se)
 • Ett AA-möte är ett möte mellan två eller flera alkoholister inom ramen för Anonyma Alkoholisters tolv traditioner. (aaanonymaalkoholister.se)
 • Trots betoningen på en högre makt, eller Gud i Anonyma Alkoholisters litteratur, det finns många grupper som öppet motsätter sig en kristen eller judisk strategi. (debok.net)
 • Al-Anon och Alateen är tolvstegsprogram, det vill säga en adaption av Anonyma Alkoholisters tolv steg och traditioner. (wikipedia.org)
 • Anonyma alkoholisters sommardagar ordnas den 14-16 juli i Nådendal. (yle.fi)
 • Anonyma Alkoholister grundades på 30-talet av börsanalytikern William Griffith Wilson (Bill W) och läkaren Robert Holbrook Smith (Dr Bob). (blasippan-rehab.se)
 • Denna uppsats handlar om rörelsen Anonyma alkoholister som grundades 1936 i USA. (allauppsatser.se)
 • Gamblers Anonymous grundades i USA år 1957 och bygger på samma principer som Anonyma Alkoholister (AA). (issc.nu)
 • Om du har alkoholproblem eller är orolig för någon i din närhet kan du ringa Anonyma Alkoholister, AA. (umo.se)
 • AA, Anonyma Alkoholister har en jourtelefon dit du kan ringa anonymt och ställa frågor om AA och alkohol. (mind.se)
 • Initierad och detaljrik skildring av hur alkoholister övervinner sitt missbruk med hjälp av organisationen AA, Anonyma alkoholister. (bokstugan.se)
 • Grundarna, William Griffith Wilson och Robert Holbrook Smith var två alkoholister som tidigare fått hjälp till självhjälp av de evangelikala Oxford-grupperna, men ingen av dem hade lyckats tillfriskna eller behålla sin nykterhet. (allauppsatser.se)
 • 12-stegs programmet är en livsfilosofi som ursprungligen formulerades av grundarna till Anonyma Alkoholister (AA). (korpberget.se)
 • American Psychiatric Association, 20131994) har de tidigare diagnoserna missbruk respektive beroende förts samman i diagnosen substance use disorder (sv: substanssyndrom). (internetmedicin.se)
 • ACoA - Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer - är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. (basterapi.se)
 • Anonyma Alkoholister arbetar efter följande tolvpunktsprogram: Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att våra liv hade blivit ohanterliga. (wikipedia.org)
 • Boken är av intresse för anhöriga och människor som yrkesmässigt arbetar med alkoholister. (bokstugan.se)
 • Deras främsta syfte är hjälpa alkoholister att uppnå nykterhet. (blasippan-rehab.se)
 • Medan programmet har en lång historia om att hjälpa alkoholister övergången till nykterhet, kan vissa människor också behöva professionell hjälp av en rådgivare, terapeut eller annan psykisk hälso-professionell. (reoveme.com)
 • Anonyma Alkoholister (AA) är en organisation för att hjälpa människor slut beroende av alkohol. (debok.net)
 • De tolv stegen formulerades redan på 1930-talet av Anonyma alkoholister. (svenskakyrkan.se)
 • Al-Anon , och Alateen för tonåringar, är två relaterande gemenskaper för anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra, för att lösa sina gemensamma problem. (wikipedia.org)
 • Anonyma alkoholister från Storuman berättar om AA och delar med sig av sina erfarenheter. (regionvasterbotten.se)
 • Här visas de länkar som matchar ditt sökord Anonyma Alkoholister uppdelat med 25 resultat per sida. (svenskasajter.com)
 • Emotions anonymous (EA) Emotions Anonymous är en tolvstegsorganisation liknande Anonyma Alkoholister. (dininsida.se)
 • Många har fått hjälp med sitt alkoholberoende tack vare Anonyma Alkoholister. (yle.fi)
 • Förutom Lisbeth och Morgan medverkar Polisen i Sunne och Hans Forsbäck, Torsby, föreläser om alkoholberoende och anonyma alkoholister. (nwt.se)
 • Anonyma Alkoholister eller AA är en sammanslutning av alkoholister, som bildades 10 juni 1935 i Akron i Ohio i USA. (wikipedia.org)
 • Tanken med Anonyma Alkoholister kan spåras till Oxford Group, en amerikansk kristen grupp som bildades på 1920-talet av Dr Frank Buchman. (debok.net)
 • Resten av filmen är i stort sett en dramatiserad reklamfilm för Anonyma alkoholister. (mvt.se)
 • Ett alkohol- och narkotikaprogram, ursprungligen utarbetad av Anonyma Alkoholister (AA) i USA. (kriminalvarden.se)
 • Cecilias mamma som slutat dricka och g tt med i Anonyma Alkoholister (AA) r just nu mycket sk r. (boksidan.net)
 • Anonyma Alkoholister är världens största självhjälpsrörelse för alkoholister med en önskan att sluta dricka. (a.se)
 • Tidiga alkoholproblem gjorde att Natalie Tillberg bara var 17 år när hon skrevs in hos Anonyma alkoholister. (varldenidag.se)
 • Anonyma matmissbrukare (Faa) Har program mot matmissbruk och sockerberoende. (dininsida.se)
 • Anonyma Spelare använder sig av ett tolvstegsprogram som inspirerats av de som används av AA. (issc.nu)
 • För att uppmuntra alkoholister till att delta i mitt hälsoprojekt så tänker jag först och främst sätta upp planscher för att väcka intresse för mitt projekt. (mimersbrunn.se)