• Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. (aktiespararna.se)
 • ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. (svd.se)
 • Man har utvecklat en metod att studera dendritiska celler och T celler från plack, och har kunnat visa att 1) modiferat och oxiderat LDL men inte LDL aktiverar dessa celler, 2) en mekanism är heat shock protein som är antigen eller ökar antigenaktiveringen, och 3) en potentiell behandling, nämligen Annexin A5, som vi jobbar med och utvecklar som en ny antiinflammatorisk substans. (ki.se)
 • Kalmodulin, ett intracellulärt kalciumbindande protein, påverkar vid kalciumbindning cykliskt AMP och cykliskt GMP, annexin A5 är antikoagulerande, osteokalcin påverkar benmassan, med mera. (wikipedia.org)
 • Annexin A5 är ett protein som har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation. (annexinpharma.com)
 • Bolaget utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten ANXV som är ett rekombinant humant protein, Annexin A5, för akut intravenös behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. (annexinpharma.com)
 • Studier visar att cellernas minskade förmåga att producera Annexin A5 eller att mängden protein inte räcker till för att reparera uppkomna skador är direkt kopplad till både åldrande och sjukdomar. (annexinpharma.com)
 • Struktur av Annexin A5 från Protein Data Bank (PDB: 1AVR), NGL. (annexinpharma.com)
 • Annexin Pharmaceuticals utvecklar läkemedelskandidaten ANXV baserat på ett kroppseget protein, Annexin A5, som har beskrivits som en målsökande "missil" för att reparera skadade celler i kroppen. (biostock.se)
 • Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. (aktiespararna.se)
 • Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. (aktiespararna.se)
 • 2005 köpte Athera Biotechnologies AB (inom Karolinska Development) projektet och gjorde substantiella investeringar i utvecklingen av Annexin A5, utveckling av produktionsprocessen samt patentering. (annexinpharma.com)
 • Rättigheterna till Annexin A5-projektet ägdes av Athera Biotechnologies AB till och med 2013 då programmet fokuserade på preklinisk forskning och utveckling inom stora hjärt- och kärlsjukdomar. (annexinpharma.com)
 • Själv är jag även aktiv som uppfinnare, och har varit med om att grunda biotechföretagen Athera Biotechnologies AB och Annexin Pharmaceuticals AB . (frostegard.se)
 • Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. (aktiespararna.se)
 • Styrelsen för Annexin Pharmaceuticals AB ('Annexin' eller 'Bolaget') publicerar härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 7 februari 2020. (svd.se)
 • Välkommen till Annexin Pharmaceuticals ABs webbplats. (annexinpharma.com)
 • Annexin A5 hade effekt på den inflammatoriska komponenten i samband med åderförkalkning i blodkärl. (aktiespararna.se)
 • En studie har nyligen publicerats som visar hjärtskyddande effekt av Annexin 5 för behandling av hjärtinfarkt. (aktiespararna.se)
 • De arbetade med Annexin A5 och fann under 2004 att det hade effekt på den inflammatoriska komponenten i samband med experimentell åderförkalkning i blodkärl. (annexinpharma.com)
 • Annexin A5 har testats avseende säkerhet och effekter i ett stort antal prekliniska sjukdomsmodeller både in vitro och in vivo, där flera studier genomfördes av ledande forskare oberoende av Bolaget. (annexinpharma.com)
 • I ett annat projekt har Frostegård studerat Annexin A5, ett plasmaprotein, som tros kunna skydda mot hjärtkärlsjukdom. (wikipedia.org)
 • Genom att tillföra Annexin A5 och därigenom förbättra kroppens egen förmåga att skydda och reparera celler i kärlsystemet ser Bolaget stora möjligheter att kunna fylla ett behandlingsgap där viktiga kärlsjukdomsmekanismer i nuläget inte behandlas effektivt. (annexinpharma.com)
 • Studier har visat att en låg halt av Annexin A5 är direkt kopplat till ökad risk för tidig (före 45 års ålder) hjärtinfarkt och att patienter med pågående sicklecellkris uppvisar otillräcklig mängd av Annexin A5. (annexinpharma.com)
 • Annexin har informerat om kanadensisk studie med Annexin A5 i patienter med covid-19. (biostock.se)
 • Fyndet kom från början när vi studerade patienter med en reumatisk sjukdom, SLE, som är förknippad med ökad risk för hjärtkärlsjukdom, men nu tror vi alltså att Annexin A5 kan spela en roll vid kärlsjukdom i största allmänhet. (frostegard.se)
 • Annexin A5 finns i alla celler men i större mängd i endotelet i våra blodkärl och hjärtat. (annexinpharma.com)
 • Forskargruppen har visat att både anti-PC och Annexin A5 har anti-inflammatoriska egenskaper som kan hämma komplikationer till åderförkalkning och inflammation i kärl. (wikipedia.org)
 • I centrum för vår forskning finns två faktorer: naturliga antikroppar mot fosforylkolin (anti-PC), samt Annexin A5. (frostegard.se)
 • Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Annexin i samband med företrädesemissionen. (svd.se)
 • Studier visar att cellernas minskade förmåga att producera Annexin A5 eller att mängden protein inte räcker till för att reparera uppkomna skador är direkt kopplad till både åldrande och sjukdomar. (annexinpharma.com)
 • Studier visar att Annexin A5 har en skyddande och reparerande roll vid cellskador, motverkar oönskad inflammation i blodkärl och ruptur av åderförkalknings-plack, vilket anses kunna leda till hjärtinfarkt, stroke och komplikationer i cirkulationen i benen. (annexinpharma.com)
 • Annexin A5 har testats avseende säkerhet och effekter i ett stort antal prekliniska sjukdomsmodeller både in vitro och in vivo, där flera studier genomfördes av ledande forskare oberoende av Bolaget. (annexinpharma.com)