• Ringmaskar (Annelida) är en stam inom djurriket med mer än 15 000 nu levande arter, mestadels levande i havet men en del även i sötvatten eller på land, till exempel daggmaskar . (wikipedia.org)
  • Till gruppen ringmaskar (Annelida) hör iglar, fåborstmaskar och havsborstmaskar. (nrm.se)
  • Fylum Annelida -Ringmaskar (15 000 arter) nedbrytare, rovdjur, parasiter. (slideplayer.se)
  • Inom djurriket finns det över 35 fyla, exempelvis blötdjur ( Mollusca ), svampdjur ( Porifera ), nässeldjur ( Cnidaria ), plattmaskar ( Platyhelmintes ), rundmaskar ( Nematoda ), ringmaskar ( Annelida ), leddjur ( Arthropoda ), tagghudingar ( Echinodermata ) och ryggsträngsdjur ( Chordata ). (linkfang.org)
  • Annelida 0 frågor Ett fylum ryggradslösa djur omfattande ledmaskarna. (lookformedical.com)
  • Precis som daggmasken tillhör iglarna ringmaskarna, fylum Annelida . (artsidan.se)
  • Den är släkt med daggmaskar och lever i heta källor på havsbotten i Stilla havet Nyare forskning- hela fylum Annelida är onaturligt! (slideplayer.se)
  • Gördelmaskar är en klass av segmenterade maskar (Annelida) som är vanliga i akvatiska och terrestriska ekosystem. (naturvardsverket.se)
  • skator Picapica -sparvar passer domesticus -skinkar tiliqua scincoides -maskar stam annelida etc. (davidchita.com)
  • Det er påvist 811 arter av leddormer (Annelida) i Norge, men vi antar at vi har i overkant av 1400 arter. (artsdatabanken.no)