• PRAO ska ge eleverna tillfälle att få en uppfattning om vad arbetet inom dessa yrken innebär, har för krav samt prova på om man har de anlag och intresse som behövs. (kiruna.se)
 • Någon med starka anlag för övervikt, till exempel. (uu.se)
 • Ett anlag som späder ut en grundfärg så att till exempel en svart färg uppfattas som blå och röd färg som creme. (sverak.se)
 • Forskning på kycklingembryon visade att komplexa strukturer successivt utvecklades från ett och samma anlag. (ki.se)
 • Visade goda anlag för studier och sattes i trivialskolan i Piteå vid tretton års ålder år 1677. (geni.com)
 • Ibland används begreppet "genetiskt affekterad" om individer som har dubbla anlag av (är homozygota för) en sjukdom med autosomal recessiv nedärvning. (skk.se)
 • Zaker tillhör dock den fjärdedel av befolkningen som saknar anlag för visdomständer. (gp.se)
 • Den viktigaste delen i det sökandet handlar om att skilja ut de anlag djuret har en möjlighet att förärva, från miljöpåverkade egenskaper. (travsport.se)
 • Det handlar ju om vad man har för anlag med. (kicks.se)
 • De som har anlag för övervikt drabbas därmed mer av fetma i en sån här värld, med Mc Donalds runt husknuten. (sourze.se)
 • Allelfrekvens - mått som används för att beskriva hur vanligt ett visst anlag är i en population. (skk.se)
 • Trots flerfaldiga försök under seklernas lopp utvecklades dock aldrig dessa dramatiska anlag till ett verkligt folkdrama, beroende på en mängd samverkande orsaker. (wikisource.org)
 • Kan meddela att den som har anlag för vemod och melankoli ska undvika festivalområdet i Hultsfred i november. (aftonbladet.se)
 • Faderskap, klamydia eller anlag för diabetes - alla resultat får du digitalt. (di.se)
 • I dag har vi fler anlag som kan ge psykiska problem jämfört med de människor som levde på stenåldern. (fof.se)