• Magnetisk anisotropi är ett krav för hysteres i ferromagneter: utan den är en ferromagnet superparamagnetisk. (wikipedia.org)
  • Det finns ett antal källor till magnetisk anisotropi: Magnetokristallin anisotropi: den atomära structuren hos en kristall skapar föredragena riktningar för magnetiseringen. (wikipedia.org)
  • Magnetoelastisk anisotropi: spänning kan förändra det magnetiska beteendet, vilket leder till magnetisk anisotropi. (wikipedia.org)
  • IBMs forskare har visat att en enda atom kan uppvisa den egenskap som kallas magnetisk anisotropi, och är ett mått på ett mediums förmåga att bevara en bit, såpass att den är mätbar. (etn.se)
  • I ett internationellt samarbete visar nu forskare att det finns en ny kopplingstyp som kan ge ultrasnabb avmagnetisering i terbium, ett magnetiskt grundämne med stark magnetisk anisotropi. (uu.se)
  • Ett inte helt orelaterat område inom fysiken där O gjorde en internationellt uppmärksammad insats var teorin för anisotropa vätskor, senare vanligen kallade flytande kristaller. (riksarkivet.se)