• Angiotensin II verkar därefter på ett antal olika receptorer i kroppen vilka har mer eller mindre kända funktioner och de kan ha gentemot varandra motverkande egenskaper (Gasparo et al. (du.se)
  • Enligt dem verkar frank starling i huvudsak för att upprätthålla adekvat SV (ruta A2) då en ökad afterload har resulterat i en ökad EDV (vilket ofta ses vid hjärtsvikt). (medinsikt.se)
  • Livshotande angioödem (svullnad i huden) förekommer hos både ACE-hämmare och hos angiotensin II-antagonister som losartan, fast verkar vara mindre förekommande hos de senare. (losartan.se)
  • This article will briefly review the distribution of autoantibodies against a series of G-protein-coupled cardiovascular receptors such as human beta 1 and beta 2 adrenoceptors, alpha 1 adrenoceptors, M2 muscarinic acetylcholine receptors and angiotensin II-I (AT1) receptors in a well-defined population of patients with dilated cardiomyopathy from Japan. (gu.se)
  • ACE är ett enzym som finns i kroppen som främjar nedbrytningen av ämnet angiotensin I till ämnet angiotensin II i kärlväggen i kroppens blodkärl. (enalapril.se)
  • Kroppen har naturliga föreningar som styr blodtrycket och en sådan förening är angiotensin II, som produceras som ett resultat av det angiotensinkonverterande enzymet (ACE). (sverigeapotek.net)
  • Angiotensin II ökar också trycket i njurarna och främjar att kroppen håller kvar natriumsalter. (enalapril.se)
  • Frågan om vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare kan öka risken att drabbas av det nya coronaviruset eller förvärra symtomen ligger just nu på Läkemedelsverkets bord. (svenskfarmaci.se)
  • Tre färska observationsstudier ger inget stöd för misstanken att behandling med ACE-hämmare eller Angiotensin-II-hämmare skulle öka risken att drabbas av covid-19 eller ge allvarligare symtom. (svenskfarmaci.se)
  • Under första-maj-helgen publicerade den högt ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine tre artiklar kring sambandet mellan hypertonibehandling med ACE-hämmare eller Angiotensin II-hämmare och risken att drabbas av covid-19 eller att få allvarligare symtom. (svenskfarmaci.se)