• Definieras som en renin-angiotensin-beroende hypertoni vanligen orsakad av ett kraftigt minskat blodflöde till följd av en stenos i ena eller båda sidors njurartärer. (internetmedicin.se)
  • Den starka uppregleringen av angiotensin II typ 2-receptorn i dSSc gör det högintressant att pröva VP01 för denna indikation och utgör därmed ytterligare en spännande möjlighet. (bequoted.com)
  • Du bör få behandling med en Angiotensin-Neprilysinhämmare, även kallad ARNI, om du trots detta inte är symtomfri och ny ultraljudsundersökning av ditt hjärta visar fortsatt nedsatt funktion. (1177.se)