• Angiostrongylus vasorum , så kallad fransk hjärtmask, infekterar hundar i stora delar av världen. (dognews.se)
  • Immunological diagnosis of human angiostrongyliasis due to Angiostrongylus cantonensis (Nematoda: Angiostrongylidae). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Orsaken visades vara infektion med Angiostrongylus cantonensis, en ovanlig parasitsjukdom som förekommer i tropiska och subtropiska områden. (folkhalsomyndigheten.se)
  • I början av 2017 inkom prov till Folkhälsomyndigheten med frågeställningen Angiostrongylus cantonensis-infektion, en ovanlig parasitsjukdom som förekommer i tropiska och subtropiska områden. (folkhalsomyndigheten.se)
  • En medresenär (från ett annat land) med liknande symtom hade tidigare fått diagnosen Angiostrongylus cantonensis-infektion bekräftad. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Molekylära metoder för diagnostik av infektioner med båda Angiostrongylus -arter är under utveckling. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Symtomen är oftast milda och prognosen för de flesta patienter med Angiostrongylus -infektion är god. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Angiostrongylus-infektion bör misstänkas hos patienter med akut meningit och förhöjd total-IgE i perifert blod, särskilt om de har rest till ett område endemiskt för parasiten. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Symtomen är oftast milda och prognosen för de flesta patienter med Angiostrongylus-infektion är god men i vissa fall kan larverna orsaka en eosinofil meningit med huvudvärk som det vanligaste symtomet. (folkhalsomyndigheten.se)