• Angina pectoris är ett vanligt tillstånd med prevalenssiffror mellan 5 och 20 % beroende på definition. (internetmedicin.se)
 • Angina pectoris är en klinisk diagnos, som ställs på basen av karakteristiska symtom från bröstet i form av kramande, förträngande (angina) smärta eller tryck. (internetmedicin.se)
 • Angina pectoris orsakas vanligen av en flödesreduktion i koronarkärlen, oftast till följd av att ett aterosklerotiskt plack obstruerar syre- och näringstillförsel till myokardiet. (internetmedicin.se)
 • Syndrom X (typisk effortrelaterad angina pectoris, positivt arbetsprov, men kranskärlsröntgen påvisar inte några signifikanta stenoser). (internetmedicin.se)
 • Vid stabil angina pectoris kan den tidiga utredningen med fördel skötas i primärvården. (internetmedicin.se)
 • Angina pectoris är en klinisk diagnos. (medicinbasen.se)
 • Tredive år med koronar revaskularisering ved stabil angina pectoris. (ki.se)
 • Thirty years of coronary revascularization in stable angina pectoris. (ki.se)
 • Typisk angina pectoris uppfyller samtliga tre kriterier. (janusinfo.se)
 • Atypisk angina pectoris uppfyller två av kriterierna. (janusinfo.se)
 • Stabil kranskärlssjukdom är vanligt förekommande, med angina pectoris som det vanligaste symtomet. (lakartidningen.se)
 • Prevalensen av angina pectoris ökar med åldern, från ca 5 procent vid 50 års ålder till ca 10-14 procent vid 75 år [1, 2]. (lakartidningen.se)
 • Angina pectoris är en klinisk diagnos som ställs med hjälp av anamnesen, men status och objektiva undersökningar används för att bekräfta diagnosen, utesluta differentialdiagnoser och bedöma svårighetsgraden. (lakartidningen.se)
 • 4 Kranskärlsjukdom Stabil angina, Kärlkramp Akut koronart syndrom Stroke Aortaaneurysm Perifer kärlsjukdom Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka) Kritisk benischemi Bröstsmärta/obehag i bröstet. (docplayer.se)
 • Patienter med koronarsjukdom som var äldre än 65 år inkluderades om de hade haft hjärtinfarkt de senaste 20 åren, flerkärlssjuka i koronarkärlen, stabil eller instabil angina eller genomgången intervention med ballongvidgning i kranskärlen, PCI, eller koronar bypasskirurgi, CABG, mot flerkärlssjukdom. (janusinfo.se)
 • Super active 20 mg och med anonym leverans KW:Cialis Professional online-kanadensisk apotek Viagra på recept som visar ett samband mellan uv-exponering och andra typer av aktörer Arytmi, instabil angina, plötslig hjärtdöd och starkare гn vгrmealstrande Använde tidigare skickade varorna mot postförskott, vilket var ett gäng tabletter,apoteket är ju dödsfarligt. (kopacialis.top)
 • Om anamnesen väcker misstanke om instabil angina ska patienten handläggas akut och utredas på sjukhus. (lakartidningen.se)
 • Design and Baseline Results of the Scandinavian Simvastatin Survival Study of Patients with Stable Angina and Previous Myocardial Infarction. (medforskskelet.se)
 • 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. (janusinfo.se)
 • Även andra medicinska tillstånd med en obalans mellan syretillförsel och behov kan leda till angina såsom klaffsjukdom, speciellt aortastenos, liksom takyarytmier, grav anemi och förändringar i systemkretsloppet. (internetmedicin.se)
 • En ekokardiografiundersökning ger information om vänster och höger kammares funktion, abnormala väggrörelser och klaffunktion, där tät aortastenos kan ge angina och stor mitralisinsufficens kan ge dyspné. (lakartidningen.se)