• Författarna påstår att nyttan med ultraljudsscreening av 65-åriga svenska män för bukaortaaneurysm (abdominal aortic aneurysm, AAA) kan ifrågasättas och uppmanar Socialstyrelsen att omvärdera sin rekommendation. (lakartidningen.se)
 • Bråck på stora kroppspulsådern, eller abdominal aortic aneurysm som den engelska termen lyder, är idag en förhållandevis vanlig åkomma. (kth.se)
 • Abdominal aortic aneurysms. (wikipedia.org)
 • Screening for abdominal aortic aneurysm: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. (wikipedia.org)
 • Open versus Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm in the Elective and Emergent Setting in a Pooled Population of 37,781 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. (wikipedia.org)
 • Elective endovascular vs. open repair for abdominal aortic aneurysm in patients aged 80 years and older: systematic review and meta-analysis. (wikipedia.org)
 • Moritz Lindquist Liljeqvist vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling 'Geometric, biomechanical and molecular analyses of abdominal aortic aneurysms' den 11 september 2020. (ki.se)
 • Olga Nilsson vid forskargruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling 'Development, evaluation and patient experiences of eHealth in the care of abdominal aortic aneurysm' den 4 september 2020. (ki.se)
 • Aortic aneurysms - screening, surveillance and referral. (wikipedia.org)
 • Dessa bråck delas in i bukaortaaneurysm och torakalt aneurysm, beroende på vilken del av aorta som är drabbad. (wikipedia.org)
 • ICD-10 I71.4 Bukaortaaneurysm, icke brustet I71.3 Bukaortaaneurysm, brustet I71.2 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet I71.1 Torakalt aortaaneurysm, brustet Epidemiologi De viktigaste faktorerna som bestämmer prevalensen av AAA är kön och ålder (figur 1). (docplayer.se)
 • Ett annat ord för bråck är aneurysm och om ådern utvidgas nere i magen, där bråcken oftast sitter, kallas det bukaortaaneurysm. (1177.se)
 • Beror på blödning under hjärnhinnan, vanligen orsakad av ett brustet aneurysm. (viss.nu)
 • Spontan subaraknoidalblödning orsakad av ett brustet aneurysm är ett akut tillstånd med hög mortalitet där snabb diagnostik och behandling är avgörande för prognosen. (lakartidningen.se)
 • Endovaskulärt reparerat aneurysm (EVAR). (wikipedia.org)
 • Reparation kan ske antingen via öppen kirurgi eller EVAR (endovascular aneurysm repair). (wikipedia.org)
 • Drygt 750 män har därmed fått sina liv förlängda med i genomsnitt åtta år, och brustet aneurysm har blivit en allt ovanligare diagnos. (lakartidningen.se)
 • Skäl att tidigarelägga reparation av aneurysm är förekomst av symptom eller snabb ökning i storlek av aneurysmet. (wikipedia.org)
 • Hjärnan aneurysm kan klassificeras med form, storlek och deras tillstånd. (halsatips.com)
 • Mikroskopisk undersökning av aneurysm väggen visar oftast avancerad ateroskleros. (docplayer.se)
 • Brustet hjärta, takotsubo, orsakas av stress och drabbar fler än man tidigare har trott. (hjart-lungfonden.se)
 • På grund av detta fick personen vänta i en och en halv timme innan denne fick träffa en läkare och det är först då som patienten förs till ett akutrum och en massiv hjärnblödning och ett brustet aneurysm upptäcks. (ambulansforum.se)
 • På medicinskt språk kallas den takotsubo och på engelska broken heart syndrom, det vill säga brustet hjärta-syndrom. (hjart-lungfonden.se)
 • Symptom Det absoluta flertalet aneurysm är asymtomatiska och förblir därför okända om de inte upptäcks av en slump, t.ex. (docplayer.se)
 • Docent Rebecka Hultgren, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Stockholm Aneurysm Research Group , Karolinska Institutet. (ki.se)
 • Aneurysm kan i princip drabba de flesta artärer, men perifera aneurysm är definitivt vanligast i bukaorta (Abdominellt Aorta Aneurysm, AAA). (docplayer.se)
 • Lätt upptäckt defekt i dagsläge tackvara ultraljud och datortomografi som gör att man kan även se de små, icke palpabla aneurysm. (docplayer.se)
 • vid CT eller ultraljud av andra skäl än aneurysm frågeställning. (docplayer.se)
 • Detta kan förklaras av att många patienter med nyupptäckta aneurysm slutar röka, antar en mer hälsosam livsstil och får sekundärprofylax, särskilt statinbehandling. (lakartidningen.se)
 • Detta efter att ha nekats tillstånd från Etikprövningsnämnden att utföra en jämförande studie på patienter med brustet pulsåderbråck. (akademiska.se)
 • Bland de med aneurysm på mellan 5.5 och 7 cm är risken ungefär 10 %, medan risken bland dem med ett aneurysm i storleksordningen över 7 cm i diameter är ungefär en på tre. (wikipedia.org)
 • När ett aneurysm har en diameter som är mellan 11 och 25mm, kallas det som en större aneurysm. (halsatips.com)
 • Aneurysm kallas jätte aneurysm när de har en diameter större än 25mm, eller ungefär bredden av ett kvartal. (halsatips.com)
 • I vissa fall kan ett aneurysm ge upphov till buk-, rygg- eller smärta i benen. (wikipedia.org)
 • Det är bevisat att aneurysm utvecklingen i de flesta fall är genetiskt betingad, och att aortaväggens hållfasthet är ärftligt predeterminerad hos den enskilde patienten. (docplayer.se)
 • K rlkramp kan i vissa fall lindras n got men inte botas med l kemedel, men har man har sv ra besv r opereras man. (akutkirurgi.se)
 • Detta skall betraktas som ett oftalmologiskt akutfall med tanke på risken för ett rupturerande aneurysm. (internetmedicin.se)
 • Att screeningen är så effektiv beror delvis på att undersökningen är enkel och effektiv, men framför allt på att brustet aneurysm har en cirka 80-procentig dödlighet, samtidigt som förebyggande operation är effektivt, med låg risk och stor nytta. (lakartidningen.se)
 • Detta beror p att fett m.m. lagrats p insidan av blodk rlen under en l ngre period, s.k. derf rfettning, Detta g r att blodet f r sv rare att passera till muskelcellerna. (akutkirurgi.se)