• Människan är diploid, d.v.s. har dubbla kromosomuppsättningar och varje avvikelse från detta innebär aneuploidi. (wikipedia.org)
  • Människan är diploid, det vill säga att celler har dubbla kromosomuppsättningar och varje avvikelse från detta innebär aneuploidi. (wikipedia.org)
  • Genetiska Center hos kliniken iVF Riga är för närvarande den enda i sitt slag i de Baltiska länderna som erbjuder preimplantatorisk genetisk screening eller testning för aneuploidi (PGS / PGT-A) av embryon. (ivfriga.se)
  • Denna testning av embryon kallas PGS (preimplantatorisk genetisk screening eller testning för aneuploidi) och det kan utföras genom att använda aCGH-metoden på kliniken iVF Riga. (ivfriga.se)
  • Före implantations genetisk screening genom nästa generations sekvensering kan bidra till att eliminera kromosomal aneuploidi, translokationer samt mosaik. (ivfcypern.se)
  • Genetiska Center hos kliniken iVF Riga är för närvarande den enda i sitt slag i de Baltiska länderna som erbjuder preimplantatorisk genetisk screening eller testning för aneuploidi (PGS / PGT-A) av embryon. (ivfriga.se)
  • Denna testning av embryon kallas PGS (preimplantatorisk genetisk screening eller testning för aneuploidi) och det kan utföras genom att använda aCGH-metoden på kliniken iVF Riga. (ivfriga.se)
  • Hennes upptäckt, som nyligen publicerades i den prestigefulla tidskriften Blood , visar att det finns en mekanism, "adaptiv aneuploidi", för ärftlig predisposition för cancer. (ki.se)