• Årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. (mtf.nu)
 • Frånvaron av sjukdomar som kan förhindra användning av anestesi och själva ingripandet. (lakesidemedicalmusings.com)
 • I processen att samla anamnestiska data klargör läkare huruvida patienten hade problem med att bära ett tidigare barn, oavsett om hon och hennes sexpartner har kroniska sjukdomar i genitourinary system. (health-ranch.com)
 • Onsdagsmötet den 3 mars 2010 hölls av Anders Bengtsson som är överläkare i anestesi och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg. (pharmapdf.com)
 • Globala utvecklings- och biståndsfrågor stod inte särskilt högt upp på den politiska agendan i slutet av 1990-talet. (lakartidningen.se)
 • Hematologironden som samordnas av Laboratoriemedicinskt centrum vid Nus är rutin sedan slutet av 1990-talet och hålls två gånger per månad via video. (regionvasterbotten.se)
 • Den multidisciplinära bröstkonferens som sker från Nus med uppkoppling till Skellefteå lasarett startade redan i slutet av 1990-talet som en av de första ronderna med distansmedverkan. (regionvasterbotten.se)
 • 2 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16, nummer Adress: SFAI-tidningen, Bror Gårdelöf, ANOP, STAB Universitetssjukhuset, Linköping. (docplayer.se)
 • Nyligen har användningen av en mer mild reningsmetod praktiserats: speciella laxermedel, som rekommenderas att tas enligt vissa system. (medicaldewata.com)
 • Parallellt med de medicinska substanserna rekommenderas patienten att genomgå anestesi - för att genomborra det skadade området av huden med ytanestetik. (casanovyskincare.com)
 • Tänk på några håravfallspiller som rekommenderas för användning av dem som har genomgått anestesi. (wendyiles-hairblog.com)
 • Kursen genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 10 veckor varav 1 vecka genomförs inom anestesi. (kau.se)
 • Bolaget deltog på USA:s största anestesi-mässa ASA:s (American Society of Anesthesiology) under samma månad, där TetraGraph lyftes fram i ett referat med nya positiva kliniska resultat. (redeye.se)
 • Vingmed Holding AS förvärvar samtliga aktier i danska medicinteknikbolaget Vingmed Danmark A/S. Bolaget som i slutet av åttiotalet lämnade Vingmed Gruppen är nu åter en del av nordens största, fristående medtechkoncern. (vingmed.se)
 • När kroppen väcks från anestesi, börjar den sitt aktiva arbete. (wendyiles-hairblog.com)
 • Erfarenheterna från UNICEF:s arbete med World summit for children visade vikten av tydliga mål och system för uppföljning om man vill åstadkomma förändring. (lakartidningen.se)
 • Inflytt sker stegvis under 2018, en mindre inflytt skedde under våren och den större delen av forskargrupperna flyttar in under hösten med flertalet i slutet av november. (karolinska.se)
 • Smärta är mest intensiv under de första dagarna av menstruationen (månatlig livmoderblödning förknippad med fysiologisk avstötning av endometrium - det inre skiktet i livmoderns slemhinna), med slutet av blödande smärta sjunker. (emmedmedical.com)
 • Ofri luftväg står för cirka 30 % av de mycket allvarliga incidenterna i samband med anestesi (död och allvarlig hjärnskada). (narkosguiden.se)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringar uppgick till -5,6 (-7,7) miljoner kronor och vid slutet av kvartalet uppgick kassan till 38,9 (13,0) miljoner kronor. (redeye.se)
 • Vi tar endast emot ansökningar via detta system. (medrek.se)
 • Effekterna av anestesi samt minskad metabolisk värmeproduktion gör att patienterna riskerar att drabbas av hypotermi. (netdoktorpro.se)
 • IC-FlowTM® Imaging System® är världens första handenhet med fluorescerande avbildningssystem samt integrerad touchscreen display. (vingmed.se)
 • The glymphatic system is more effective during sleep, but whether sleep timing promotes glymphatic function remains unknown. (4health.se)
 • The study data have also provided new insights into the function of the glymphatic system, which was discovered in 2012 by researchers in the lab of neuroscientist Maiken Nedergaard, MD, co-director of the Center for Translational Neuromedicine at URMC. (4health.se)