• MDS klassificeras av WHO enligt nedanstående tabell: De flesta symtom är ospecifika: Anemi - ger trötthet, andfåddhet och kan även ge bröstsmärta. (wikipedia.org)
  • Diarré, steatorré, viktnedgång, trötthet och anemi är klassiska symtom vid celiaki som vi numera sällan ser. (blogspot.com)
  • I dessa fall ses kromsomförändringen hos (äldre) kvinnor och är förenat med makrocytär anemi, trombocytos samt erytroid hyperplasi i benmärgen med atypiska megakaryocyter. (internetmedicin.se)