• Läs mer om ämnet urologi och andrologi. (umu.se)
 • Bland annat är cancerforskningen på enheterna Kirurgi samt Urologi och andrologi knuten till WCMM. (umu.se)
 • Centrum för Andrologi och Urologi (tidigare Andrologmottagningen vid Sophiahemmet) har sin verksamhet i Storängsbotten, vid Lidingövägen på Östermalm i Stockholm, inom Specialistklinikerna/Akademikliniken. (varden.se)
 • Vad kan vi på Centrum för Andrologi och Urologi hjälpa dig med? (varden.se)
 • Vi har samarbete med de flesta försäkringsbolagen och det är därför möjligt att använda sig av sin sjukvårdsförsäkring vid behandling hos oss på Centrum för Andrologi och Urologi. (varden.se)
 • Mellan år 2000 och 2010 var jag Professor i Andrologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för Andrologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. (andrologi.se)
 • ANOVA är ett unikt centrum med bred och tvärvetenskaplig kompetens för klinisk utredning och behandling med moderna och effektiva metoder baserade på aktuell forskning inom områdena Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin. (ki.se)
 • Jag delar uppfattningen att den nationella hjälplinjen Preventell vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Casm, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är unik och fyller en viktig funktion med att bistå med information om sexuell störning till personer med sexuella avvikelser och hypersexuell störning. (riksdagen.se)
 • Stefan Arver, överläkare på Centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska. (aftonbladet.se)
 • Det är ovanligt att det man köper på nätet innehåller det som står på paketet, säger Stefan Arver, överläkare på Centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska. (aftonbladet.se)
 • Det är många faktorer som påverkar den sexuella funktionen, säger Stefan Arver, överläkare och chef för centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. (svt.se)
 • I Stockholm kan ni vända er till Centrum för Andrologi och sexualmedicin. (netdoktor.se)
 • I stockholm finns exempelvis Centrum för andrologi och sexualmedicin som handlägger alla dessa frågeställningar. (netdoktor.se)
 • Nyheter24 har pratat med Stefan Arver som är överläkare och chef för centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. (nyheter24.se)
 • De drabbas oftare av sjukdomar som går att förebygga, men många väntar för länge med att söka hjälp och får därför vård först när de är allvarligt sjuka, säger Stefan Arver, överläkare och sektionschef för Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. (mynewsdesk.com)
 • Vi vet att män med testosteronbrist är överrepresenterade bland de som drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdom, kommenterar Stefan Arver, överläkare och sektionschef för Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. (mynewsdesk.com)
 • Vid Endokrint forum Stockholm, anordnat av ett nätverk av endokrinologer och diabetologer i Stockholm och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar, pratade överläkare Cecilia Dhejne, Centrum för andrologi och sexualmedicin och överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset om diagnostisering och behandling av könsdysfori. (janusinfo.se)
 • I Stockholm finns TS-teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för könsidentitetsutredningar, CASM/ENID, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. (janusinfo.se)
 • Åke Pousette professor och överläkare vid centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm och han kan berätta vilka män som ligger i riskzonen för att drabbas av den här bristen? (sverigesradio.se)
 • 95 procent av alla potensproblem kan behandlas och många män kan få tillbaka det samliv de hade innan problemen startade, säger Stefan Arver , överläkare och klinikchef Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande om den nya telefonlinjen. (dinamediciner.se)
 • Både forskning och behandling på området är eftersatt, menar Stefan Arver, överläkare och forskare på Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. (aktivtraning.se)
 • Att bearbeta sina närhetsproblem och tillkortakommanden samt att hitta strategier för att förändra sitt beteende står också i centrum för behandlingen på Centrum för andrologi och sexualmedicin, Casm, på Karolinska universitetssjukhuset. (modernpsykologi.se)
 • Patienterna rekryterades från Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge i samarbete med docent och klinikchef Stefan Arver samt psykologen och forskaren Katarina Görts Öberg. (kurera.se)
 • De tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsfälten återfinns inom verksamheten vid ANOVA och omfattar såväl andrologi, sexualmedicin som transmedicin. (ki.se)
 • Verksamheten omfattar såväl andrologi, sexologi som transmedicin. (ki.se)
 • Det säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare vid Psykiatri södra Stockholm och forskare vid Anova, ett akademiskt specialistcentrum inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. (fof.se)
 • Kunskapscentrum för sexuell hälsa inbjuder till en heldagsutbildning i praktisk andrologi den 13 november. (vgregion.se)
 • I september är det dags igen för en heldagsutbildning i praktisk andrologi. (narhalsan.se)
 • Efter att vi i flera år har genomfört vår endagsutbildning i praktisk andrologi så har det framförts önskemål om en fördjupning där undersökning och hudrelaterade problem är i fokus. (narhalsan.se)
 • Jag heter Åke Pousette och har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med andrologi som också kallas manlig medicin. (andrologi.se)
 • Libris 109357 ^ Andrologi.se För dig med frågon inom manlig medicin Åtkomst 6 juli 2015. (wikipedia.org)
 • Andrologi är en sådan uppdelning i modern medicin, som samtidigt gränsar åt flera håll i den. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Andrologi utgör ett kliniskt och vetenskapligt multidisciplinärt kunskapsområdet där experter inom främst endokrinologi, urologi, laboratorievetenskap, psykiatri och beteendevetenskap möts för att utreda och behandla störningar. (ki.se)
 • Vid RMC genomf r vi infertilitetsutredningar, assisterad befruktning (IVF-behandling, inseminationsbehandling och sperma- och ggdonation) samt arbetar inom omr den som gynekologi, andrologi och gynekologisk endokrinologi. (vakanser.se)
 • Verksamheten vid RMC omfattar klinisk verksamhet och forskning betr ffande infertilitet (inklusive assisterad befruktning) och andra reproduktionsmedicinska aspekter som till exempel andrologi, gynekologisk endokrinologi och reproduktiv endokrinologi. (vakanser.se)
 • Socialstyrelsen avslog nyligen en ansökan från Svensk Andrologisk Förening om att etablera specialistutbildning inom andrologi, mannens motsvarighet till kvinnans specialitet - gynekologi. (expressen.se)
 • Innan projektet startade hade de båda barnmorskorna gått kurser i andrologi, männens motsvarighet till gynekologi. (unt.se)
 • Det finns idag stor kunskap och kompetens inom gynekologi, men inom "andrologi", den manlga motsvarigheten, saknas fortfarande mycket forskning och kompetens. (realize.se)
 • Han var professor i andrologi vid Karolinska institutet i Stockholm 2000-2010. (wikipedia.org)
 • Den tar bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik, det vill säga hur man möter och behandlar mäns frågor och problem. (esh.se)
 • Kursen innehåller tre skilda block: basal andrologi, sexologi och metodik. (esh.se)
 • Andrologi kan förklaras som läran om sexualitet och reproduktion för män och transpersoner som har behov av andrologisk kompetens. (vgregion.se)
 • Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns frågor om sexualitet och problem. (esh.se)
 • Andrologi kan förklaras som läran om sexualitet och reproduktion för personer med penis och pung. (narhalsan.se)
 • Andrologi är idag ingen egen medicinsk specialitet i Sverige. (vgregion.se)
 • Andrologi är i Sverige ingen egen specialitet, vilket kan medföra problem för männen att hamna rätt i sjukvården vid besvär med exempelvis urinvägar, sexuell dysfunktion, hormonförändringar eller barnlöshet. (carlanderska.se)
 • Det saknas i Sverige specialistutbildning för läkare inom andrologi, som är den medicinska beteckningen på det fält som rör mannens fortplantning. (vetenskaphalsa.se)
 • besitta grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi, - kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete, - besitta en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka, - erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem, - utvecklats i sitt arbete genom diskussioner och fallgranskningar samt genom ett övergripande synsätt. (esh.se)
 • Vi behandlar prostatabesvär och urinblåsans sjukdomar såsom urethrastrikturer, förhudsförträngningar, njurstenar samt erektil dysfunktion och andrologi. (carlanderska.se)
 • Andrologi är ingen egen medicinsk specialitet. (narhalsan.se)
 • Vi kan erbjuda dig specialistvård inom andrologi (läran om mannen och hans sexuella och reproduktiva hälsa) och urologi (diagnos och behandling av urinvägarnas sjukdomar). (varden.se)
 • Andrologi är den vetenskapsgren inom medicinen som ägnar sig åt de manliga reproduktionsorganens funktion under fysiologiska och patologiska förhållanden. (smakprov.se)
 • Studiet av den manliga reproduktionsapparaten och könsorganen kallas andrologi. (wikipedia.org)
 • Andrologi Experimentell forskning. (andrologi.se)
 • Men genom att satsa på dyr symptomlindring framför en mer framtidsinriktad utredning och forskning inom andrologi, är det inte bara mäns hälsa som drabbas utan även skattebetalarna. (expressen.se)
 • Nedfrysning och upptining av spermatozoa används frekvent i andrologi-laboratoriet för assisterad reproduktionsteknik och bedömning av spermatozoa. (uppsatser.se)
 • För att råda bot på detta startade Ersta Sköndal Bräcke högskola 2007 en uppdragsutbildning i andrologi. (esh.se)
 • För att skapa en bättre balans startade Ersta Sköndal Bräcke högskola 2007 en högskoleutbildning i andrologi. (esh.se)