• Androgener är den övergripande termen för de manliga könshormonerna hos ryggradsdjur samt de syntetiska substanser som verkar på liknande sätt. (wikipedia.org)
 • Båda könen har normalt både kvinnliga och manliga könshormoner, men män har avsevärt mycket mer androgener än kvinnor. (wikipedia.org)
 • Androgener stimulerar och kontrollerar utvecklingen och upprätthållandet av de manliga primära och sekundära könskarakteristika. (wikipedia.org)
 • Under puberteten hos manliga individer ökar produktionen av androgener, luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH) vilket leder till att spermieproduktionen (spermatogenesen) påbörjas. (wikipedia.org)
 • Alla naturliga androgener syntetiseras i kroppen med kolesterol som utgångsmaterial. (wikipedia.org)
 • Den grundläggande orsaken till akne beror på överproduktion av androgener. (zarahssida.se)
 • Du kan styra din överproduktion av androgener genom din kostvanor och på så sätt minska din akne. (zarahssida.se)
 • Hos barn påskyndar exogena androgener linjära tillväxthastigheter, men kan orsaka oproportionerliga framsteg i benmognad. (pillpharma.com)
 • Testiklarna behöver sin lokala, höga nivå av androgener, annars kan apparaten för spermieproduktion degenerera och resultera i sterilitet. (wikipedia.org)
 • Ökad sekretion av androgener från ovarier/binjurar, hyperinsulinemi och toniskt förhöjd sekretion av luteiniserande hormon (LH) är de vanligaste patofysiologiska teorierna. (researchweb.org)
 • AIS beskriver XY-personer som producerar normala mängder androgener, men har muterade hormonreceptorer (dit androgenerna binder för att få effekt på cellerna) så att deras kroppar inte reagerar på androgenerna - därav okänsligheten. (ki.se)
 • För personer som identifierar sig som icke-binära, kan man bara ta and-androgener minska masculine fysiska egenskaper. (myhitfit.com)
 • Alkohol förstör intensivt leverceller, vilket negativt påverkar hormonproduktionen av androgener och därmed på männs sexuella funktioner. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Huvudfokus i detta projekt är att karaktärisera effekten av insulin och androgener på differentieringen av humana endometriella stromaceller. (ki.se)