• Lungmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund, vårdcentralen mannen tillhör och kommunens hälso- och sjukvård kritiseras för att inte ha följt upp och utvärderat patientens behov av andningsvård. (skd.se)
 • Aktiv andningsvård och aspirationsförebyggande åtgärder (sidoläge, rensugning av mun och svalg, oxygen, svalgtub, intubering och ventilatorbehandling efter behov). (janusinfo.se)
 • Bland fallen finns en 72-årig man med behov av aktiv andningsvård som placeras på urologen och avlider, och en höggravid kvinna med bland annat högt blodtryck som skickas hem och barnet avlider i livmodern. (svt.se)
 • I Stora Sköndal vid Drevviken söder om Globen finns sedan sex år REMEO-kliniken, för patienter i behov av avancerad andningsvård och intensiv rehabilitering. (medrek.se)
 • Studien, kallad ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist COVID-19 Trial), är inriktad på inlagda patienter som ges grundläggande andningsvård men som ännu inte är i behov av respirator. (gaeu.se)
 • Vill du vara med och göra skillnad för patienter som behöver avancerad andningsvård och intensiv rehabilitering? (medrek.se)
 • REMEO är Sveriges första klinik för avancerad andningsvård och rehabilitering i en trygg och stödjande miljö. (rkliniken.se)
 • Från webbseminarier och expertvideor till tekniska utbildningskurser och innovationsuppdateringar är vårt utbildningsinnehåll utformat för att hjälpa dig behärska våra produkter och tjänster och hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen inom sömnstörningar andning och andningsvård. (resmed.se)
 • Ivo bedömer att bristfällig samverkan mellan olika yrkeskategorier inom verksamheten i kommunen och med andra verksamheter i Region Skåne medförde att patientens andningsvård inte utfördes som planerat", skriver Ivo bland annat i sitt beslut. (skd.se)
 • FYSIOTERAPEUTER KLIVER FRAM I CORONAKRISEN I en svår tid för landet och hälso- och sjukvården har fysioterapeuter klivit fram med sina specifika kunskaper i andningsvård och andningsträning. (fysioterapi.se)
 • Förklara och diskutera olika mät-, och behandlingsmetoder inom fysioterapeutisk andningsvård utifrån teoretiska förklaringsmodeller samt att kunna argumentera för deras användbarhet utifrån olika personers nedsatta lungfunktion. (ki.se)
 • Det kan också göra det svårt att andas och orsaka hosta eller andfeber', sa Kevin Marr, Banner - University Medicine Tucson chef för andningsvård, vaskulär tillgång, rehabilitering, neurodiagnostik, audiologi och sömntjänster. (k9mask.com)