• Höga koncentrationer av CO-gas kan orsaka kräkningar, medvetslöshet, andningsstillestånd m.m. (lohelectronics.se)
 • 200 kan orsaka andningsstillestånd. (kupan.se)
 • Förträngning av övre luftvägarna under sömnen kan orsaka snarkning och andningsstillestånd. (vsshp.fi)
 • De kan orsaka andningsstillestånd och ett kommer definitivt att kunna återhämta sig. (medinfocore.com)
 • Enligt uppgift (på Skogsskafferiet) innehåller fröna vätecyanid som i stora mängder kan orsaka andningsstillestånd, men enligt Giftinformationscentralen är bären ofarliga. (blogspot.com)
 • Leken gick ut på att man skulle stanna kvar så länge som möjligt under snön och det hela slutade med att flickan drabbades av andningsstillestånd och blev medvetslös. (sverigesradio.se)
 • Efter en intensiv dag kollapsade han och drabbades av epilepsiliknande kramper och andningsstillestånd som resulterade i akuttransport till sjukhuset och i att hans vård togs över av neurologerna vid Lunds universitetssjukhus. (ki.se)
 • Vilket vi från början hävdat var orsaken till det andningsstillestånd jag drabbades av. (patientperspektiv.org)
 • En 20-årig man från samma län drabbades dessutom i augusti 2013 av andningsstillestånd efter att ha intagit spice. (wikipedia.org)
 • Den medicinska termen för detta tillstånd är hjärtstillestånd eller, då personen fortfarande har andningsstillestånd. (classiercorn.com)
 • Heroinmissbruk kan leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden. (drugsmart.com)
 • En för stor dos kan leda till andningsstillestånd vilket kan leda till döden. (drugsmart.com)
 • de läkemedel du stoppade i dig så var det en mängd så kallade benzodiasepiner som värkar på så sätt att de ökar flödet av kalcium i hjärnan vilket leder till att hjärnan "slappnar av" detta leder till att hjärnan begränsar och i värsta fall stoppar signalerna till andningsmuskulaturen så man får försämrad andning eller i värsta fall andningsstopp, andningsstillestånd kan i sin tur leda till hjärtstillestånd. (ambulansforum.se)
 • Substansen kan påverka andningen, och leda till försämrad syresättning och/eller andningsstillestånd. (doldanyheter.se)
 • Det händer när luftvägar är för trånga vilket kan leda till kroppens syrebrist eller även livshotande andningsstillestånd. (snoreblock.se)
 • Heroin röks, sniffas eller injiceras och kan lätt leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden. (beroendecentrum.se)
 • En för alltför stor dos kan leda till andningsstillestånd som i sin tur kan leda till döden. (beroendecentrum.se)
 • Biverkningar vid intag av stora mängder DXM är bl.a. kramper, medvetslöshet och andningsstillestånd samt hallucinationer, yrsel, slöhet och oro. (carnegieinst.se)
 • Andningsballong är en ballong av silikon eller andra plaster som används vid andningsstillestånd eller andningssvårigheter, för att blåsa ner luft i. (soundthief.com)
 • HLR kan också användas för hjärt- eller andningsstillestånd på grund av drunkning , överdos och förgiftning av droger , och alla andra tillstånd med liknande symtom . (wikipedia.org)
 • Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. (uppsatser.se)
 • Mina kollegor i Nasir misstänker att patienten också har en blodförgiftning och att hon kommer att drabbas av andningsstillestånd inom några minuter. (lakareutangranser.se)
 • En kopia av hans dödsattest angav andningsstillestånd som den omedelbara dödsorsaken, med "metastaserande neuroendokrin tumör i bukspottkörteln" som den bakomliggande orsaken. (geneastar.org)
 • Hjärtmask orsakar ofta plötslig död, och orsaken är normalt sett hjärt- och andningsstillestånd. (myanimals.com)
 • Kraftiga blodtrycksfall, andningsstillestånd och oväntade reaktioner uppträder då och då. (dognews.se)
 • sjuksköterskor med delegering vid förväntat dödsfall eller kontakta läkare) Varaktigt hjärt-och andningsstillestånd som lett till total hjärninfarkt. (slideplayer.se)
 • Tecken på försämring uppträder när behandlingen inte påbörjas och innefattar förvärring av symtom som drunkningsförmåga, lila extremiteter, svimning och i allvarligare fall andningsstillestånd. (chiropractordevriese.be)
 • Riktlinjerna inom Europa för hur HLR bör genomföras sätts av ERC som i Sverige representeras av Svenska rådet för hjärt-lungräddning , som har en avvikande uppfattning av ERC:s riktlinjer och anser att man vid andningsstillestånd, då personen har puls, endast bör genomföra inblåsningar (10 inblåsningar/min). (wikipedia.org)
 • Det var en fråga om sekunder och hon kunde ha dött i andningsstillestånd och spädbarnsdöd precis som lille Lukas om inte fadern hade uppmärksammat vad som hänt. (humanismkunskap.org)