• Allmänläkare eller husläkare kan göra spirometri med reverstest ett slags andningsprov som mäter graden av obstruktion alltså svårt med utblåset. (netdoktor.se)
  • Detta bekräftas via husläkare med andningsprov (spirometri) och gärna en pricktest men du uppger ingen misstanke på allergisk läggning tidigare genom åren. (netdoktor.se)
  • Väl där så tog jag massor av prover, bl.a EKG, ut och in-andningsprov, blodprover (sänka) blodtryck, och sen lyssnade hon på hjärta lungor. (blogspot.com)