• Nedsatta andningsljud, rassel, dämpning. (internetmedicin.se)
 • Bronkiella andningsljud och rassel, ofta generella rhonki. (internetmedicin.se)
 • Nedsatt andningsljud, rassel, dämpning. (internetmedicin.se)
 • Patologiska andningsljud beskrivs i termer som rassel, ronki eller stridor, men terminologin är ofta vacklande. (wikipedia.org)
 • Vid lungauskultation ofta rassel/krepitationer eller nedsatt/bronkiellt andningsljud. (janusinfo.se)
 • I tidigt skede talar orent andningsljud och rassel för aspiration. (janusinfo.se)
 • Statusfynd som talar för pneumoni är nedsatt allmäntillstånd, fokalt nedsatta andningsljud, fokala biljud (rassel/ronki) och dämpning vid perkussion. (janusinfo.se)
 • Statusfynd är fokalt nedsatta andningsljud, fokala biljud (rassel/ronki) och dämpning vid perkussion Pneumoni (lunginflammation): Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination med lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom. (slideplayer.se)
 • Normalt andningsljud inga rassel eller ronki. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. (slideplayer.se)
 • Pulm: Generellt nedsatta andningsljud, apikalt höger lunga auskulteras lokaliserade ronki. (ki.se)
 • Orena andningsljud bilateralt är ett vanligt statusfynd hos dessa patienter. (janusinfo.se)
 • Lungor: Vesikulära andningsljud bilateralt. (docplayer.se)
 • Orent andningsljud bilateralt är vanligt. (slideplayer.se)
 • Fokuserat status (nytillkommet blåsljud, nedsatta andningsljud). (janusinfo.se)
 • Nedsatta andningsljud vid avstängning av bronker. (cancercentrum.se)
 • Nedsatta andningsljud på den drabbade sidan. (medinsikt.se)
 • Många barn med esofagusatresi har också en luftstrupe och övre luftvägar som är mjukare än normalt (trakeomalaci), vilket under de första levnadsåren kan ge symtom i form av en skällande hosta, höga andningsljud och andningsproblem vid förkylningar. (socialstyrelsen.se)
 • Feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. (praktiskmedicin.se)
 • De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kontrollera andningen genom att hålla örat en bit ifrån personens mun och lyssna efter andningsljud. (olofstrom.se)
 • Lägg örat ovanför barnets mun och lyssna efter andningsljud. (trygghansa.se)
 • Lägg örat intill mun och näsa för att lyssna efter andningsljud. (svimma.se)
 • Kruppsymptomen är skrällhosta, stridor (väsande och pipande andningsljud) och heshet. (wikipedia.org)
 • Rosslande andningsljud som förknippas med astma kan orsakas av många olika faktorer såsom ärftlighet, rökvanor, husdjur, amning, omogna lungor på grund av prematuritet, infektioner och socioekonomiska faktorer. (lakemedelsvarlden.se)
 • om högfrekventa andningsljud är ett tecken på andningssvårigheter sedan omedelbar medial uppmärksamhet krävs. (symptomen.se)
 • Dämpade andningsljud är också ett tecken på inre blödningar. (agria.se)
 • Försvagade andningsljud är ett allvarligt tecken. (viss.nu)
 • I den bästa av värrldar så önskar jag att intubationskunnig personal lärt sig att efter en RSI lyssna över ventrikeln innan chikoidtrycket släpps och sen efter bilaterala andningsljud, då borde inte en enda tub hamna fel och få va kvar där. (ambulansforum.se)
 • Gällt andningsljud är visslande ljud i luftvägarna som orsakas av att man pressar luft genom passager minskade med sekret eller annan mekanisk eller funktionella hinder. (symptomen.se)
 • Ett mer väsande andningsljud hörs över luftstrupen, eftersom samma volym luft som fyller lungorna ska passera här. (wikipedia.org)
 • Lunginflammation hos ett barn med gott allmäntillstånd kan diagnostiseras utgående från typiska symtom och fynd, men lungröntgen ska tas åtminstone om barnet har lokalt dämpade andningsljud, om medicineringen inte verkar ha effekt inom två dygn eller om barnet får dåligt med syre. (kaypahoito.fi)
 • Lyssna på hundarnas andningsljud och titta på bilder för att undvika extrem kortskallighet, säger Åke Hedhammar. (unt.se)
 • Det ska sättas dropp, lyssnas på andningsljud och så småningom måste även en lunga punkteras. (sverigesradio.se)
 • Lunga: rent andningsljud ovan hela lungfält, perkutorisk sidlika lunggränser, symetrisk fremitus, bästa pris bufexan. (sverige-apotek.life)
 • testet kommer att omfatta noggrann lyssnar på andningsljud. (symptomen.se)
 • Veterinären lyssnar omsorgsfullt på hans andningsljud och ser allvarlig ut. (bloggplatsen.se)
 • När du trycker på hjärtat på den snygga dockans mage hör du ett stadig hjärtslag och mild andningsljud. (litenleker.se)