• Den icke-fungerande kapitalismen hade hållits vid liv genom konstgjord andning. (proletaren.se)
  • Genom statlig hjälp till företag som går på tomgång, skapar staten zombiebolag - sådana som enligt marknadsekonomins regler bör tillåtas försvinna, men som överlever genom konstgjord andning. (di.se)
  • Behandlingen vid koloxidförgiftning går ut på att genom konstgjord andning bortventilera koloxiden ur lungorna och därmed bereda möjlighet för syret att uttränga densamma ur blodkropparna. (runeberg.org)
  • Hjärt- och lungräddning ( HLR ) är en akut första hjälpen - behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster, exempelvis agonal andning . (wikipedia.org)
  • Om den skadade inte andas, genomför konstgjord andning. (tuxer.se)