• Vissa nyfödda barn, särskilt barn som föds för tidigt, har inte tillräckligt av den här substansen och detta orsakar andnödssyndrom (RDS). (apoteket.se)
  • Curosurf används till behandling av nyfödda barn som har eller löper risk att drabbas av andnödssyndrom. (apoteket.se)
  • Ytterligare doser om 1,25 ml/kg (100 mg/kg) kan ges 6-12 timmar efter den första dosen och sedan 12 timmar senare till barn som har kvarstående tecken på andnödssyndrom och behov av respiratorbehandling. (apoteket.se)
  • Tore Curstedt har tillsammans med sin kollega Bengt Robertsson utvecklat en behandlingsmetod för prematura barn som lider av respiratory distress syndrome (RDS), ett andnödssyndrom som varit den ledande dödsorsaken bland nyfödda i årtionden. (ki.se)