• Enligt Catalogue of Life ingår Ancylostoma i familjen Ancylostomatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ancylostomidae. (wikipedia.org)
  • Ancylostoma canium ingår i släktet Ancylostoma och familjen Ancylostomatidae. (wikipedia.org)
  • I denna produkt svarar emodepsid för effekt mot Toxocara canis, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum och Trichuris vulpis. (docplayer.se)
  • Indikationer För hundar när parasitär blandinfektion orsakad av rundmaskar och koccidier av följande arter misstänks eller påvisats: Rundmaskar (Nematoder): Toxocara canis (adulta, immatura adulta, L4) Uncinaria stenocephala (adulta) Ancylostoma caninum (adulta) Trichuris vulpis (adulta) Koccidier: Isospora ohioensis-komplex Isospora canis Procox är effektiv mot replikationen av Isospora och även mot utsöndringen av oocystor. (docplayer.se)
  • För behandling av adulta stadier av hakmask (Ancylostoma tubaeforme. (vetxed.com)