• Den omfattar sådan element som anatomiskt korrekt avbildning av människors och djurs anatomi, perspektiv och visuella effekter som uppstår genom avstånd, ljusförhållanden och färg. (wikipedia.org)
  • I kursen ingår radiologisk anatomi och radiologisk avbildning av patologiska tillstånd. (ki.se)