• Hans arbete var centrerat kring djurens morfologi och han har titulerats som den främste kännaren inom fältet jämförande anatomi under senare delen av 1800-talet. (wikipedia.org)
 • Morfologi (också kallat jämförande anatomi) där man studerar djurens strukturer. (wikipedia.org)
 • Läromedlet tar upp cell- och molekylärbiologi, organismernas funktion genom jämförande anatomi och fysiologi med tonvikt på ett evolutionärt perspektiv och mycket mer. (akademika.no)
 • Djurens grundläggande anatomi och fysiologi ur ett jämförande perspektiv. (akan.fi)
 • Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi. (kolmarden.com)
 • Han utnämndes till professor i jämförande anatomi i Jena, vilket han sedan var i 47 år, från 1862 till 1909. (wikipedia.org)
 • Haeckel var zoolog, konstnär och professor i jämförande anatomi. (wikipedia.org)
 • Gustaf Retzius (1842-1919) var son till Emilia och Anders Retzius, som från 1830 till sin död 1860 var professor i anatomi och rektor vid KI. (ki.se)
 • Han utnämndes 1888 till professor i anatomi men avgick 1890. (ki.se)
 • 1836 professor i fysiologi och anatomi vid Köpenhamns universitet. (runeberg.org)
 • Ludwig blev 1842 docent vid universitetet i Marburg , där han 1846 befordrades till extra ordinarie professor i jämförande anatomi . (wikipedia.org)
 • År 1849 kallades han till ordinarie professor i anatomi och fysiologi i Zürich samt 1855 till professor i fysiologi vid den militärmedicinska akademien i Wien (Josephinum). (wikipedia.org)
 • Han var också professor i plastisk anatomi vid Konstakademien i Stockholm. (raa.se)
 • Morfologi (också kallat jämförande anatomi) där man studerar djurens strukturer. (wikipedia.org)
 • Hans arbete var centrerat kring djurens morfologi och han har titulerats som den främste kännaren inom fältet jämförande anatomi under senare delen av 1800-talet. (wikipedia.org)
 • Vi använder ekokardiografi för att bedöma hjärtats hemodynamik i vila, benlyft och under arbete i en jämförande studie med simultan invasiv tryckmätning. (regionvasterbotten.se)
 • Om man helt slutar med epidemiologiska studier och i stället bara gör jämförande behandlingsstudier, så skulle kostfrågan genast bli mindre komplicerad att bedöma. (annikadahlqvist.com)
 • Morfologi är inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi . (wikipedia.org)
 • Exempel på områden som tas upp är: jämförande och funktionell anatomi, fysiologi och histologi hos några viktiga vatten- och landlevande djurgrupper, grundläggande embryologi samt utvecklingsbiologi. (liu.se)
 • Kunskaper om hästen som biologisk varelse omfattande etologi, anatomi och fysiologi, näringsbehov, hälsa samt reproduktion och avel. (skolverket.se)
 • Liksom förra året gäller det en tjänst i nordisk arkeologi , en i antikens kultur och samhällsliv , samt en i afrikansk och jämförande arkeologi . (blogspot.com)
 • 1 Struktur 2 Jämförande anatomi 3 Etymologi 4 Slanguttryck 5 Sjukdomstillstånd 6 Se även 7 Källor 8 Externa länkar. (andorra-tax.com)
 • Jämförande studie av osteopatiska förhållningssätt till behandling av deformationell plagiocefali i Frankrike och Storbritannien. (healthcarestudies.se)
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har redan gjort en jämförande studie av internationella lärosäten och deras ledarskap, en studie som hör samman med och kompletterar Kåre Bremers utredning. (universitetslararen.se)
 • Kursen hippologi - anatomi och fysiologi omfattar punkterna 1-7 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på hästens näringsfysiologi, utfodring och träningsfysiologi. (skolverket.se)
 • Studenter introduceras tidigt inom forskningen inom osteopatiområdet och presenteras med bevismaterialet för osteopatisk träning och för underbyggande kunskaper som anatomi och fysiologi från årets första år. (healthcarestudies.se)