• Candidatus Neoehrlichia mikurensis tillhör familjen Anaplasmataceae tillsammans med Ehrlichia, Anaplasma, Neorickettsia, Aegyptianella och Wolbachia (4). (wikipedia.org)
  • De arter som knutits till fästingburna febersjukdomar tillhör släkterna Anaplasma, Ehrilichia respektive Neoehrlichia och ingår i familjen Anaplasmataceae. (wikipedia.org)
  • 2001). "Reorganization of genera in the families Rickettsiaceae and Anaplasmataceae in the order Rickettsiales: unification of some species of Ehrlichia with Anaplasma, Cowdria with Ehrlichia and Ehrlichia with Neorickettsia, descriptions of six new species combinations and designation of Ehrlichia equi and 'HGE agent' as subjective synonyms of Ehrlichia phagocytophila. (wikipedia.org)
  • Bakterien hade fram till år 2001 det vetenskapliga namnet Ehrlichia phagocytophila men då byttes både familj till Anaplasmataceae och artnamn till Anaplasma phagocytophilum efter att PCR-undersökningar visat, att den inte var någon ehrlichia. (wikipedia.org)
  • Nya bakterier inom familjen Anaplasmataceae har upptäckts de senaste 20 åren. (wikipedia.org)
  • De orsakas av strikt intracellulära bakterier som tillhör familjen Anaplasmataceae som invaderar värddjurets eller människans vita blodkroppar. (wikipedia.org)
  • Bakterier inom Anaplasmataceae-familjen är små, stavformiga och gramnegativa bakterier som lever och förökar sig strikt intracellulärt inne i värddjurets eller människans vita blodkroppars fagosomer. (wikipedia.org)
  • Penicilliner, cefalosporiner och andra ß-laktamantibiotika saknar effekt på Anaplasmataceae-familjens bakterier, då dessa finns inuti i värdens vita blodkroppar och är oåtkomliga för antibiotika som inte tränger in i de angripna cellerna. (wikipedia.org)