• För regler kring övriga specialiteter som ingår i av anamnes och statusfynd och att föreslå respektive ämnesområde (KIR, IM, PSY, AM) fortsatt utredning och behandling. (ki.se)
 • Anamnes, ange särskilt symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstockscancer, ärftlighet (t.ex. (viss.nu)
 • Allvarlig försämring av psykiska symtom hos patienter med anamnes på psykisk sjukdom. (giftinformation.se)
 • Bedömning grundad på anamnes och status, men gastroskopi har ej utförts. (internetmedicin.se)
 • AT-läkaren examineras i. förfogande för anamnes och status (20-30 · kan vara dubbelspecialist, men får inte examinera i minuter) två olika ämnen för samma AT-läkare. (ki.se)
 • Varje fall innehåller anamnes, status och aktuellt EKG. (ginza.se)
 • Gå sedan igenom hur du tagit anamnes, utfört status och resonerat. (slf.se)
 • Här ges en heltäckande introduktion och stöd inför den kliniska tjänstgöringen med fokus på anamnes, status, medicinska procedurer och juridik. (smakprov.se)
 • Ange relevant anamnes på remissen. (sahlgrenska.se)
 • Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes. (regionhalland.se)
 • Läkaren inleder med att ta upp anamnes , patienten får berätta om sin sjukdom, och så avslutas behandlingen med en epikris , en sammanfattande slutbedömning av en patients sjukdomsbild och behandling. (terminologiframjandet.se)
 • Vid anamnes med frågor direkt till patienten i möjligaste mån endast ställa ex. (felaktig.info)
 • Det är lätt att få en anamnes av patienten. (sll.se)
 • För mig är anamnes något som förknippas starkt med sjukdom. (terminologiframjandet.se)
 • Är anamnes en förhistoria, personens egen historia kring ett ämne som kost och nutrition, rökning, läkemedel, sjukdom m.m., eller är det enbart förknippat med sjukdom? (terminologiframjandet.se)
 • De flesta källor som jag har sökt i kopplar anamnes till just sjukdom. (terminologiframjandet.se)
 • Hela vårdkedjan lyfts fram under utbildningen och en biomedicinsk analytiker ser sambandet mellan provsvar, anamnes och patientens hälsa eller sjukdom. (dagenssamhalle.se)
 • Sjukdomshistoria eller anamnes är en redogörelse för en patients föregående tillstånd. (wikipedia.org)
 • För anamnes i medicinen se Sjukdomshistoria. (wikipedia.org)
 • Och då får jag känslan av att anamnes har med sjukdomshistoria att göra. (terminologiframjandet.se)
 • Patienter med anamnes eller tecken på insterstitiell pneumonit eller lungfibros exkluderades från kliniska studier. (translated.net)
 • Resultat: Information anpassades efter kvinnans anamnes samt föräldrarnas behov. (lu.se)
 • Behandlingen inleddes med en noggrann homeopatisk anamnes. (sakh.se)
 • Fick träff på Wikipedia där det omnämns som "förhistoria", vilket fungerar bra med tanke på de förled som börjar sättas på anamnes . (terminologiframjandet.se)
 • Kan en digital anamnes göra diagnosen säkrare och vården effektivare? (dagensmedicin.se)
 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. (netdoktorpro.se)
 • Tittade sedan i Rikstermbanken och får fem träffar på anamnes där alla definierar det som sjukhistoria eller beskrivning av sjukdomen och hur den uppstod. (terminologiframjandet.se)
 • Tyngdpunkten i handboken ligger på - ordkunskap och terminologi - symptombeskrivning - patientsamtal - patientjournaler med anamnes. (smakprov.se)
 • Anamnes tas före eventuell behandling. (ki.se)
 • En korrekt anamnes är en förutsättning för en patientsäker vård. (lvn.se)
 • Läraren ger dig personlig feedback på Skype och i rättningen av din anamnes. (klarapys.com)