• Digital elektronik använder diskreta spänningsnivåer, oftast två ( binärt ), medan analog elektronik i princip använder ett kontinuerligt område för spänningar eller andra storheter, som analog representation av verkligheten. (wikipedia.org)
  • I en digital utrustning måste en verklig storhet diskretiseras, exempelvis med omvandling från analog till 16-bitars digital representation. (wikipedia.org)
  • Analog elektronik arbetar tidskontinuerligt med storheter medan digital hantering kräver tidsdiskretisering , sampling , med diskreta värden för respektive tidpunkt. (wikipedia.org)
  • Detta sker vid all analog/digital-omvandling eftersom varje typ av omvandling tar en viss tid i anspråk. (wikipedia.org)
  • Han har publicerat mer än 80 artiklar i internationella peer-review-tidskrifter och konferenser och hans forskningsintressen omfattar mätteknik, analog-till-digital-omvandling, icke-linjära system, trådlös kommunikation och automation. (hig.se)
  • Och det är detta som Hegels specialister på analog och digital signalbehandling har arbetat hårt och länge med. (ljudochbild.se)
  • Givare (Sensor) Spänning t ex [-8V,+8V] Analog/Digital-omvandlare, ADC Analog Man får här spänningen i volt genom att subtrahera 8 från kodordets värde (excess 8). (docplayer.se)
  • extra sensorer, servostyrning och Analog/Digital-omvandling). (chalmersrobotics.se)
  • Ljud & Bild skrev att förstärkaren gav ett varm och förföriskt ljud och att man finner den största potentialen vad gäller ljud - om den matar med en förstklassig analog signal från en DAC eller musikspelare. (test.se)