• Fjädermossbräken har tidigare använts som gödning på risfält i Asien, där den lever i symbios med bakterien Anabaena azollae. (wikipedia.org)
  • Mossbräknar lever i symbios med kvävefixerande cyanobakterier, Anabaena azollae, som finns i håligheter i den gröna delen av plantans blad. (wikipedia.org)
  • Planktothrix agardii , Nodularia spunmigena och Anabaena spp . (sva.se)