• Monosackaridenheten i amylos är glukos. (wikipedia.org)
 • Stärkelse är en polysackarid uppbyggd av glukos som består av två delar, amylos och amylopektin. (evira.fi)
 • Båda är uppbyggda av sockerarten glukos, men medan amylos är en linjär molekyl så är amylopektin förgrenad. (genteknik.se)
 • 7 Di- och polysackariderna är uppbyggda av antingen alfa-glukos eller beta-glukos ü Polysackariderna stärkelse (amylos och amylopek8n) och glykogen är uppbyggda av α- glukos. (docplayer.se)
 • 9 Glykogen är en kraftigt förgrenad polysackarid uppbyggd av alfa-glukos ü Glykogen liknar de båda stärkelsesorterna amylos och amylopekan e`ersom de också är uppbyggda av α- glukos och således kan spjälkas av oss människor. (docplayer.se)
 • Glykogen har en förgrening vid ungefär var 8-12:e glukos (amylopekan vid ungefär var 20-30:e glukos medan amylos saknar förgreningar). (docplayer.se)
 • stärkelse 100-1000 a-glukos 1-4glukosidbindn amylos ogrenad spiralvriden amylopektin grenad. (blogg.se)
 • Amylopektin bryts effektivt ned till glukos av amylaset, medan amylos är svårare att bryta ned. (blogspot.com)
 • [ 1 ] Alfa-glukos ingår i stärkelse ( amylos och amylopektin ) och beta-glukos ingår i cellulosa. (wikipedia.org)
 • Strömförsörjningsaggregatet består emellertid ofta av disackaridema sukros, maltos och laktos, och polysackarider amylos och glykogen, estranova e apotek priser. (apoteksverige.life)
 • Under projekttiden har en sort registrerats på den svenska sortlistan och en linje har provats i officiell sortprovning under 2011-2012, båda saknar mätbar amylos i stärkelsen. (lantbruksforskning.se)
 • amylos, som bildar långa raka kedjor av glukosmolekyler och amylopektin som består av förgrenade polymerkedjor av glukosmolekyler. (skolresurs.fi)
 • Det är en grenad molekyl till skillnad från amylos. (perspektiv.nu)
 • I amylos är antalet glukosmolekyler mellan 200 och 300 enheter. (kursnavet.se)
 • Amylos är långa ogrenade, spiralformade kedjor uppbyggda av glukosenheter, som är bundna med a-1,4-bindningar. (perspektiv.nu)
 • Stärkelsen består både av greande kedjor (amylopektin) och av ogrenade (amylos). (naturvetenskap.nu)
 • Av de komplexa kolhydraterna i vete utgörs 75 procent av amylopektin, som är förgrenade glukoskedjor, och 25 procent av amylos, som är en linjär glukoskedja. (blogspot.com)
 • Där bryts amylos-molekylerna i stället ner av en nyttig bakterieflora, genom jäsning, och blir i slutändan nyttiga kortkedjiga fettsyror som smörsyra och propionsyra. (svenskpotatis.se)
 • AmyCoat och CelluCoat är baserade på en patentskyddad silikamatris som är belagd med en funktionaliserad amylos eller cellulosa selektor. (scantecnordic.se)
 • Amylos utgörs av långa kedjor av glukosenheter sammanbundna av α-1-4-glykosidbindningar. (wikipedia.org)