• Det finns ett antal olika former av stärkelse i potatis, varav Amylopektin och Amylos är de vanligaste. (svenskpotatis.se)
 • Tillägg från mig: Det finns tre olika amylopektiner som man kan finna i t ex bönor, potatis och bananer (Amylopektin B och C som är mer lättsmälta. (blogspot.com)
 • Stärkelse består av molekylkedjor av glukos som kan vara raka (amylos) eller grenade (amylopektin). (wikipedia.org)
 • Båda är uppbyggda av sockerarten glukos, men medan amylos är en linjär molekyl så är amylopektin förgrenad. (genteknik.se)
 • Amylopektin bryts effektivt ned till glukos av amylaset, medan amylos är svårare att bryta ned. (blogspot.com)
 • Användningen av pullulanse kan förbättra utbytet av glukos genom att minska innehållet av amylopektin och kan minska användningen av glukoamylas. (sunsonchinaenzymes.com)
 • stärkelse 100-1000 a-glukos 1-4glukosidbindn amylos ogrenad spiralvriden amylopektin grenad. (blogg.se)
 • Med andra ord kan vi tex frossa i bröd (Amylopektin A brödstärkelsen är strängar av glukos som i kroppen blir ren glukos och brödsäd har ingen fruktos vad jag vet) utan risk så länge vi inte äter fruktos som finns i tex socker, frukt osv? (ettsotareblod.se)
 • amylos, som bildar långa raka kedjor av glukosmolekyler och amylopektin som består av förgrenade polymerkedjor av glukosmolekyler. (skolresurs.fi)
 • Stärkelsen består både av greande kedjor (amylopektin) och av ogrenade (amylos). (naturvetenskap.nu)
 • Stärkelse är en blandning mellan rak amylos och grenad amylopektin oftast i förhållanden kring 20-25% amylos och 75-80% amylopektin. (wikipedia.org)
 • Glykogen (kallas också "djurstärkelse") är även den grenad, med fler förgreningar än amylopektin. (wikipedia.org)
 • amylos (rak kedja) eller amylopektin (grenad). (hippolyt.dk)
 • Glykogen ser ut ungefär som nystan av amylopektin, men är ännu mer grenat och det sitter en proteinmolekyl i mitten (glykogenin). (naturvetenskap.nu)
 • Amflora är modifierad så att den innehåller nära 100 procent amylopektin. (genteknik.se)
 • Potatisstärkelse innehåller vanligtvis 25 procent amylos och 75 procent amylopektin. (foodmonitor.se)
 • Av de komplexa kolhydraterna i vete utgörs 75 procent av amylopektin, som är förgrenade glukoskedjor, och 25 procent av amylos, som är en linjär glukoskedja. (blogspot.com)
 • Amylopektin är olöslig i vatten, men den sväller lätt upp genom att binda till sig ungefär 1/3 del vatten av sin egenvikt. (kolonialvaror.se)
 • Även andra kolhydratrika livsmedel innehåller amylopektin, men inte av samma sort som hos vete. (blogspot.com)
 • Flera, minst 1000 glukosmolekyler bildar en enhet i amylopektin där det förutom 1,4 bindningar också förekommer 1,6 bindningar med kortare sidokedjor. (kursnavet.se)