• AA-amyloidos (efter protein AA, som är ett N-terminalt proteolytiskt fragment av apolipoproteinet serum AA, SAA), kallades förr sekundär systemisk amyloidos. (wikipedia.org)
 • Andra familjära amyloidosformer innefattar bland annat sådana som hör ihop med mutation i genen för gelsolin, vilket förekommer dels i finsk systemisk amyloidos med bl.a. facial polyneuropati (Meretoja), och dels på andra håll i världen. (wikipedia.org)
 • Transtyretinderiverad amyloidos (efter plasmaproteinet transtyretin, TTR, tidigare kallat prealbumin), som finns dels i familjär form, dels som icke-ärftlig senil systemamyloidos. (wikipedia.org)
 • Pfizer steg 1,4 procent efter det meddelat att data från fyra studier, av behandling med preparatet Vyndagel, visat på en fördröjning av fortskridandet i sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropatis. (aktiespararna.se)
 • Alzheimers sjukdom är också ett slags amyloidos, eftersom amyloid förekommer i samband med den. (wikipedia.org)
 • Amyloidos är en sällsynt sjukdom som beror på att speciella proteiner ansamlas i kroppens organ. (netdoktor.se)
 • Amyloidos är en mycket allvarlig sjukdom. (netdoktor.se)
 • Ingen evidensgradering är redovisad då detta bedömts sakna relevans eftersom AL-amyloidos är en ovanlig sjukdom och stora randomiserade studier saknas. (sfhem.se)
 • Prioner orsakar överförbar spongiform encefalopati (även kallad överförbar cerebral amyloidos), en dödlig degenerativ sjukdom hos människa och djur. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det kan finnas många olika orsaker till att amyloid bildas och man brukar därför skilja mellan olika typer av amyloidos. (netdoktor.se)
 • Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar har utarbetat riktlinjer för AL-amyloidos, som är anpassade till svenska förhållanden. (sfhem.se)
 • Amyloidos kan angripa många av kroppens organ och därför kan symtomen vara mycket olika mellan olika patienter. (netdoktor.se)